Raport de activitate 2015 – 2016

RAPORTUL DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA SI CALITATEA

INVATAMANTULUI  DIN   ANUL SCOLAR 2015 – 2016

 

EDUCAŢIE DE CALITATE CU MIJLOACE DE CALITATE, LA STANDARDE EUROPENE”

 

Activitatile din  Liceului Teoretic “George Calinescu”sunt destinate sa promoveze  o educatie de calitate cu mijloace de calitate , la standarde europene.

Serviciile educationale oferite de unitatea de invatamant stimuleaza cresterea performantei, asigurarea deprinderilor si competentelor care sa permita dezvoltarea personala , intelectuala si formarea din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

Prezentul raport este intocmit conform Art.30, 31 din ROFUIP aprobat prin OM 5079/2016 si publicat in MO partea I nr. 720/ 19.09.2016.

Analiza privind starea si calitatea invatamantului are in vedere urmatoarele capitole:

1. Curriculum; rezultatele obtinute la invatatura

2. Starea disciplinara

3. Managementul scolar

4. Resursele umane

5. Resurse materiale

6. Parteneriate, programe educative extracurriculare si extrascolare

7. Relatiile cu comunitatea locala, cu parintii; imaginea liceului

 

1.CURRICULUM; REZULTATELE OBTINUTE LA INVATATURA

 

I. SITUATIA STATISTICA PENTRU  ANULUI SCOLAR 2015-2016

INVATAMANT CU FRECVENTA

 

CLASELE

ELEVI INSCRISI

ELEVI

RAMASI

ELEVI

PROMOVATI

IUNIE

ELEVI

PROMOVATI

SEPT. 2015

CORIGENTI/

SITUATII

NEINCHEIATE

 

OBS.

 

Cls. a IX-a

181

180

173

178

            0/ 6

1 abandon

1 repetent

Cls. a X-a

154

155

141

152

8/ 3

3 abandon
Cls. a XI-a

173

173

165

173

1/ 7

Cls. a XII-a

161

158

158

158

TOTAL

669

666

637

661

25

4 ab./1rep

 

 

 

 

99,25%

0,6 / 0,15%

 

PROMOVABILITATE  100% (iunie) – 14 clase:  IXD, IXF, XD, XE, XIA, XIC, XIE, XIF, XIIA, XIIB, XIIC, XIID, XIIE, XIIF

REPETENT:  1 Elev

ABANDON :  4 ELEVI –

RETRAS :  1 ELEV –

PLECATI: 4 ELEVI –

VENITI:  4 ELEVI-

NOTE LA PURTARE SUB 7:   2 ELEVI

 

*Retrasi in vacanta de vara: 3 elevi – Rotaru Gabriel IXA,  Musat Sarah A. IXE, Innamorati Penu Delio D.A.IXA.

II. SITUATIA STATISTICA PENTRU  ANULUI SCOLAR 2015-2016

INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA

 

CLASE/

PROFIL

ELEVI INSCRISI

ELEVI

RAMASI

ELEVI

PROMOVATI

 

REPETENTI

 

ABANDON

 

OBS.

Cls. a IX-a

Uman-

filologie

22

22

 

14

8

 
Cls. a X-a

Uman- filologie

27

27

 

23

4

 
Cls. a XI-a

Uman- filologie

27

27

 

24

3

 
Cls. a XII-a

Real-

St. naturii

24

24

 

20

4

 
TOTAL

100

100

81

12

7

 

 

III.REZULTATE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE

 

CLS.

DISCIPLINA

SECTOR

MUNICIPIU

OBS.

IX OPTIONAL ROMANA (2) 1 PREMIU I 1 MENTIUNE

2

XII Limba si literatura romana (3) si Optional romana (3) 1 PREMIU II

3 PREMIU III

1 PREMIU II

1 MENTIUNE

6

XII ISTORIE (9) 4 PREMIU I

1 PREMIU II

2 PREMIU II

1 PREMIU III

1 MENTIUNE

 

9

XII ONSS – TENIS DE MASA (2) 1 LOCUL III 1 LOCUL III

2

 

TOTAL PREMII

17

 

IV.ABSOLVENTI DIN PROMOTIILE  2013-2016

 

Nr.

crt

Bacalaureat

promotia

Nr. elevi

Nr. clase

Media la

bacalaureat

Obs.

1

2

3

4

5

6

1

2013

121

5

86,89 %

 

2

2014

140

5

81,69 %

 

    3

2015

143

5

94,20%

96,20%
    4

2016

160

6

82,80%

84,80%

 

V.ADMITEREA IN LICEU IN PERIOADA 2012-2016

 

Nr.

Crt.

Admiterea

in liceu

 

Nr. elevi

 

Nr. clase

Media de admitere

Note max-min.

 

Obs.

1

2

3

4

5

6

1

2012

178

6

9,37-7,57

Abs. in 2016

2

2013

183

6

9,40-8,49

Abs. in 2017

3

2014

176

6

8,93-7,82

 

4

2015

182

6

9,20-8,46

 

5

2016

180

6

9,32-8,26

 

 

                COMPETENTE PROFESIONALE – INFORMATICA 

IN PERIOADA 2013-2016

 

Nr.

crt.

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

 

Existenti

 

Inscrisi

 

Prezenti

 

Existenti

 

Inscrisi

 

Prezenti

 

Existenti

 

Inscrisi

 

Prezenti

 

Existenti

 

Inscrisi

 

Prezenti

 

 

1

 

64

 

59

 

25

 

74

 

68

 

33

 

78

 

62

 

38

 

72

 

62

 

40

 

2

 

Au obtinut certificat de competente profesionale

 

25

Au obtinut certificat de competente profesionale

 

33

Au obtinut certificat de competente profesionale

 

38

Au obtinut certificat de competente profesionale

 

40

 

 

Un numar de 40 elevi din clasele a XII-a, profil real, specializarea matematica- informatica  au obtinut  atestatul profesional.

La examenul de bacalaureat 2016 s-au inscris 160 absolventi, prezenti 158, promovabilitatea 84,80%.

Note intre 10-9 : 20 candidati; note intre 9-8 : 43 candidati.

 

2.STAREA DISCIPLINARA

In  anul scolar 2015-2016 doi elevi au obtinut  note la purtare sub 7.  Un numar mic de elevi au nota scazuta la purtare din cauza absentelor nemotivate .

Reprezentantii Politiei de la Sectia 1 si DGPMB au fost prezenti in scoala si au avut intalniri cu elevii din clasele IX-XII pentru a dezbate teme legate de tipuri de violenta, infractiuni  si masuri ce se impun pentru a preveni si combate violenta in mediul scolar.

Dirigintii, consilierul scolar si conducerea liceului au intervenit prompt in unele cazuri  si  prin dialog cu elevii si cu parintii acestora, au rezolvat problemele legate de comportamentul unor elevi in scoala.

 

3.MANAGEMENTUL SCOLAR

In perioada pregatirii deschiderii anului de invatamant 2015-2016, s-au proiectat toate documentele manageriale: constituirea C.P., a comisiilor de lucru, a catedrelor pe discipline, alegerea noului C.A., numirea dirigintilor, acordarea calificativelor anuale, intocmirea fiselor de post, a contractelor individuale de munca, planul

managerial al unitatii, tematicile C.A. si C.P., programul activitatilor educative.

Constituirea formatiunilor de studiu pentru clasele a IX-a , media de admitere 2015  intre 9,20- 8,46.

Proiectarea planului de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017 a fost foarte riguros realizata, fundamentarea facandu-se pe criteriile legislativ, economic, demografic, social; oferta educationala care a insotit intreaga lucrare privind proiectarea planului de scolarizare a fost realizata avand in vedere resursele specfice ale liceului nostru, cadre didactice de specialitate calificate, personal didactic auxiliar, optiunile exprimate de elevi si parinti, cat si dotarile liceului.

Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea cu multa responsabilitate  conform graficelor tematice.

 

3.1.INSPECTIILE SCOLARE

In anul scolar 2015-2016 au fost efectuate  inspectii tematice de catre inspectorul scolar al I.S.M.B, profesor  Manea Mihai. Au fost controlate toate domeniile activitatii scolare conform tematicilor stabilite, fiind intocmite procese-verbale.

Profesor Vica Nicoleta ,  specialitatea arte vizuale, a sustinut inspectiile curente pentru definitivat si a reusit la examen in sesiunea 2016.

Profesor Surpanu Nicoleta, specialitatea geografie, a sustinut preinspectia  prentru inscrierea la gradul I in anul scolar 2016-2017.

Profesorii de lb. si literatura romana Ionescu Ana, Gherghe Aurelia( inscrise la gradul I in 2014) si Sorescu Anusa( inscrisa la gradul II) au sustinut  inspectiile curente pentru gradele didactice I si II. Sorescu Anusa a obtinut gradul  II, sesiunea 2016.

 

3.2. ANALIZA S.W.O.T.

Curriculum

Pct.tari :

Implicarea  cadrelor didactice în elaborarea unor auxiliare curriculare, manuale şi mijloace de învăţământ omologate

Utilizarea echipamentului informatic in procesul de invatamant

Corelarea fondului de carte al bibliotecii cu cerintele curriculum-ului

Servicii educationale de calitate prin rezultatele la examenul de bacalaureat,  participarea la concursuri si olimpiade scolare, premierea

Instrumentele de asigurare a calitatii sunt cunoscute si aplicabile

Existenta invatamantului cu frecventa redusa

Sistem eficient de monitorizare si evaluare a activitatii.

Pct. slabe:

Numar  mic de optionale noi –CDS pentru cls. XI-XII

Metodele moderne de instruire, educare si evaluare sunt cunoscute, dar nu pot fi folosite permanent

Existenta unui numar mare de absente .

Oportunitati:

Posibilitatea  pregătirii  elevilor in specialitatile matematica-informatica si filologie cu C.D.S. adecvat.

Amenintari:

Sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare

Posibile modificari ale curriculum-ului

neinsotite de acordarea infrastructurii umane si materiale.

Resurse umane

Pct.tari

Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională

Participarea la cursuri de formare/ dezvoltare profesionala asigura resurse umane cu pregatire manageriala buna (directori, profesori metodisti, cadre didactice calificate superior-mentorat, master in managementul educational, doctorat)

Existenţa unui număr de formatori şi metodişti

Existenta unei baze de date privind populatia scolara, cadre didactice, normarea, miscarea de personal didactic.

Pct. slabe

Interesul scazut al unor cadre didactice pentru cunoasterea documentelor de strategie educationala privind asigurarea calitatii in educatie cat si a noutatilor  privind programele structurate pe competente, proiectele de reformă,  aplicarea legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare la actul decisional

Persistenţa formalismului în formarea continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoala

Lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi

Mentinerea unei rate ridicate de absenteeism

Tinerii se confrunta cu diverse probleme  si nu apeleaza intotdeauna la consiliere scolara .

Oportunitati

Existenţa unei oferte educationale a CCD/ M.E.N. de formare/informare a personalului din scoala  prin programe acreditate

Procesul de profesionalizare a carierei didactice

Existenta fondurilor structurale prin proiecte strategice (POSDRU)

Amenintari

Atractivitatea scazuta pentru profesia de cadru didactic din motive financiare si  migrarea cadrelor tinere spre alte domenii

Declin demografic.

Resurse materiale

Pct. tari

Dotarea unităţilor şcolare de învăţământ cu echipament informatic, existenţa unor cabinete specializate dotate cu mijloace multimedia

Reabilitarea infrastructurii şcolare prin fonduri ale administratiei locale

Finantarea pentru educatie si formarea profesionala prin programul POSDRU

Pct. slabe

Nivelul scazut de motivare si de responsabilizare pentru rezultatele muncii

Existenţa unor cazuri de neasumare a responsabilităţii în exercitarea actului managerial

Lipsa de insistenta pentru obţinerea de fonduri pt. dezvoltare instituţională

Absenta unei proceduri de monitorizare a exersarii competentelor dobandite de cadrele diactice prin cursurile de formare .

Oportunitati

Interesul Primariei/CL Sector 1  pentru dezvoltarea bazei materiale şi a infrastructurii liceului din subordine

Liceul este situat intr-o  zona centrala, accesibila

Extinderea utilizarii sistemului AEL la cat mai multe discipline

Existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat

Existenta fondurilor structurale prin proiecte strategice (POSDRU)

Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale.

Amenintari

Imposibilitatea unor cadre didactice de a-si plati cursurile de formare/perfect

Inexistenta unui buget planificat acordat formarii profesionale la nivelul institutiei

Finantarea scazuta a invatamantului

Cresterea abandonului scolar prin scaderea puterii economice a familiei

Relatii comunitare

Pct. tari

Colaborarea eficienta între toate compartimentele liceului, cu  inspectoratul şcolar, M.E.N., cu celelalte unităţi şcolare si  universitare; C.C.D. si toti factorii implicati in procesul instructiv-educativ

Cresterea numarului de  parteneriate educaţionale , de programe specifice şi proiecte incheiate cu partenerii educationali

Implicarea si consultarea permanenta a Consiliului Scolar al Elevilor si cresterea acestuia in viata scolii

Existenta paginii web / site-ul liceului.

Pct. slabe

Disfunctionalitati sau comunicare formala, in relatia scoala – familie

Uneori, circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicare

Uneori, lipsa de colaborare deschisa pe probleme de responsabilitati intre cadrele didactice, directori, p. d.auxiliar.

Oportunitati

Existenţa, la nivelul Consiliului Local/ Primarie  a unor programe de colaborare şi parteneriat

Prezenta in Consiliul de administratie a  Primariei si Consiliului Local  Sectorul 1 prin reprezentanti desemnati

Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu M.E.N./ISMB, prin posta electronica, telefon, fax, e-mail

Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional.

Amenintari

Interesul si implicarea scazuta a parintilor in cunoasterea si rezolvarea problemelor scolii,

in calitate  de principali parteneri educationali

Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ.

 

3.3. ACTIVITATEA  CATEDRELOR / ARIILOR CURRICULARE

In anul scolar 2015 – 2016 catedrele si comisiile de lucru constituite conform R.O.F.U.I.P. au avut in vedere respectarea cerintelor actuale privind reforma invatamantului si realizarea obiectivelor prevazute in planul managerial al scolii. In acord cu acesta au fost elaborate programe manageriale ale catedrelor si programe de activitate ale comisiilor.

Potrivit datelor inregistrate cu privire la activitatea catedrelor, mentionam urmatoarele:

*Cadrele didactice: profesorii au manifestat, in mare masura, implicare, initiativa si compententa in realizarea sarcinilor profesionale cu rezultate deosebite in anumite activitati.

*In cadrul sedintelor de catedra realizate lunar s-au analizat toate aspectele activitatii si s-au luat masurile corespunzatorare;

*Au fost prezentate planificarile calendaristice pe discipline de studiu si pe fiecare profesor in parte;

*S-a analizat oferta si s-au stabilit manualele scolare dupa criteriile de nivel stiintific, calitate, grafica, adecvare la varsta, stil de prezentare a informatiilor, pret.

*Profesorii au intocmit proiectarea didactica pe unitati de invatare, schite de lectii in conformitate cu cerintele metodologice dar si cu profilul si nivelul de pregatire al elevilor.

*La fiecare disciplina au fost utilizate materiale didactice complementare, ajutatoare.

*Evaluarea s-a realizat, in general, ritmic.

*Testele de evaluare s-au conceput diferentiat in functie de cerintele evaluarii (curente, sumative).

*In acord cu indicii de perfomanta la elevi s-au utilizat metode moderne, active si participative de predare si evaluare. S-a pus accentul pe dezvoltarea abilitatilor sociale si de comportament adecvat in societate.

Este necesara pefectionarea continua pe problemele evaluarii in invatamant, sarcina obligatorie a sefilor de catedre, dezbateri metodice si analize lunare pe tema evaluarii.

Activitatea instructiv-educativa este prezentata  de fiecare responsabil de Arie Curriculara.

3.3.1. ARIA CURRICULARA “ LIMBA SI COMUNICARE” –responsabil prof. Georgescu Mihaela

Raport de analiză a activității desfășurate în anul școlar 2015-2016

Activitatea desfășurată de profesorii de engleză, franceză, românăîn anul școlar 2015-2016 a urmărit realizarea următoarelor obiective:

I. Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat;

II. Selecționarea unui lot de elevi capabili de performanță și pregătirea acestora pentru concursuri și olimpiade;

III. Perfecționarea științifică și metodică;

IV. Inițierea unor activități extracurriculare centrate pe formarea de valori și atitudini.

 

I. La proba scrisă de limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, promovabilitatea a fost de 100%, remarcabil fiind faptul că s-au obținut peste 30 de note între 9 și 9,85.

Activitățile desfășurate constant în acest scop au fost următoarele:

•Stabilirea unui plan de remediere a rezultatelor obținute de elevi la testele predictive și elaborarea unui set de materiale didactice – fișe de lucru, sinteze, modele de subiecte – concepute pe diverse grade de dificultate.

•Organizarea programului de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat;

•.Pregatire BASICS –organizată o dată pe lună, pt elevii cu rezultate slabe la engleză (prof. Lidia Roșu);

II.Participarea la olimpiade și concursuri școlare

•Au fost organizate etapa pe școală a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață, a Olimpiadei de limba și literatura română, a Olimpiadelor de engleză și de franceză.

•S-au obținut următoarele rezultate:

-Olimpiada de engleză: s-au calificat la etapa pe sector opt elevi;

-Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”:

Etapa pe municipiu: Caragea Bianca – Premiul II;

Munteanu Miriam – Mențiune

Etapa pe sector:Munteanu Miriam (9D) – Premiul I;

Caragea Bianca (12D) – Premiul II;

Tărăpoancă Beatrice (12D) – Premiul III;

-Olimpiada de limba și literatura română:

Etapa pe municipiu: Caragea Bianca (12D) – Mențiune

Etapa pe sector: Caragea Bianca (12D) – Premiul III

Crăciun Denisa (12E) – Premiul III

-Premul al II-lea la Concursul municipal „Viitorul a început ieri — Tradiție și inovație în educație”, organizat de Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” a fost obținut de o echipă din clasa a XII-a D (Caragea Bianca, Stăiculescu Sara, Tărăpoancă Beatrice), coordonată de prof. Daniela Iorga.

•participare la Concursul de eseuri organizat de Asociația pentru Egalitate de șanse în colaborare cu ISMB (mai 2016): Crăciun Denisa, Neacșu Mădălina, Păun Mihnea, Preda Melissa, Tărăpoancă Beatrice (coordonați de prof. Aurelia Gherghe și de prof. Mihaela Georgescu);

•participare la concursul de eseuri :”Our Rights.Our Freedoms” (American Cultural Center)- martie – elevi coordonați de prof. Lidia Roșu;

•participarea profesorilor în Comisiile de organizare/ evaluare a Olimpiadelor: prof. Carmen Catalan a organizat etapele pe școală ale OLAV și OLLR. Prof. Ana Ionescu și prof. Aurelia Gherghe au participat în calitate de profesor evaluator la etapa pe sector a Olimpiadei de limba și literatura română, prof. Anușa Sorescu a fost evaluator la etapa pe sector a Olimpiadei de lectură, prof. Daniela Iorga a participat în calitate de evaluator la etapa pe municipiu a Olimpiadei de lectură, prof. Mariana Gue a fost supraveghetor la OLLR (sector) și la OLAV (municipiu), evaluator la Olimpiada de engleză. Prof. Lidia Roșu și prof. Monica Poițelea au fost organizator/ evaluator la etapele pe școală și pe sector ale Olimpiadei de engleză. Prof. Mihaela Georgescu a fost vicepreședinte în Comisia de organizare a Olimpiadelor de lectură (sector și municipiu), de lingvistică (sector), de limba și literatura română (sector și municipiu), evaluator la etapa națională, desfășurată la Târgoviște (20-24 aprilie 2016).

III.Perfecționarea științifică și metodică;

Prof. Anușa Sorescu a obținut gradul didactic II;

Prof. Ana Ionescu și prof. Aurelia Gherghe au susținut inspecția specială 2 în vederea obținerii gradului didactic I;

Prof. Mihaela Georgescu a urmat cursurile „ProManagement educațional” (60 de credite, EGOMUNDI), „IntelTeach — Instruire în societatea cunoașterii” (25 de credite, CCD), „Evaluator de competențe pentru definitivat și titularizare” (16 ore, CCD), „Instrumente utile pentru metodiștii ISMB în proiectarea inspecției școlare” (16 ore, CCD).

IV. Inițierea unor activități extracurriculare centrate pe formarea de valori și atitudini.

• Profesorii de engleză au organizat activitatea anuală Celebrating English, tema ediției din anul acesta fiind “Childhood Games:Then and Now” (American Cultural Center) , 28 elevi – aprilie;

•Lansare concurs filme video pe tema drepturilor omului – Centrul Cultural American;

• Intalnire cu Geoffrey Artis pe tema discriminarii rasiale – Centrul Cultural American -3 febr – au participat prof. Lidia Roșu și elevi din clasele IX-XI;

•“Black History Month Celebration:Sites of African American Memories” :dezbateri U.S.Embassy (16 elevi) – februarie;

•“Clicker Training”-activitate prezentată în liceu de dr.Lynn Loar (cl.a IX-a) – iunie;

• Teacher for a day — octombrie; mai — elevi din clasa a XI-a D au predat la clasa a IX-a E;

•Organizarea Balului Bobocilor (prof. Aurelia Gherghe și prof. Carmen Catalan);

•organizarea unei excursii la Sighișoara (prof. Carmen Catalan, elevii clasei a X-a D);

•editarea buletinului cultural ProMemoria (prof. Georgiana Dobre);

•organizarea Concertului de colinde susținut de corul școlii (prof. Georgiana Dobre);

•organizarea Concursului de povești pe o imagine dată (profesorii de engleză -12 noiembrie);

•prof. Anușa Sorescu a îndrumat trupa de teatru înființată de Botez Nicolas (11F) care a scris și regizat piesa “Ce vreau să mă fac când voi fi mare”. Trupa formată din elevi din clasele IX-XI a susținut un spectacol în școală la data de 4 februarie.

•prof. Daniela Iorga și prof. de biologie Marilena Marinescu au coordonat echipa de elevi din clasa a IX-a F, înscrisă la proiectul municipal cu temă ecologică „Zona liberă de indiferență”; de asemenea, prof. Iorga a organizat un spectacol de teatru, susținut de elevii clasei a IX-a F, vizita la muzeu de artă „Theodor Aman”, la Ateneul Roman, participarea la concursul municipal de lectură organizat de Liceul Teoretic „Marin Preda”, și la Festivalul multiculturalității, desfășurat la Sala Palatului (1 Martie);

•ziua de 8 mai, declarată prin lege în anul 2015 Ziua egalității de șanse între femei și bărbați, a fost celebrată anul acesta de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pe durata unei întregi săptămâni. Săptămâna egalității de șanse a avut loc în municipiul București în perioada 4-11 mai 2016, iar pe durata ei au fost organizate dezbateri în unsprezece licee din municipiul București, în cadrul cărora invitații speciali au fost femei care dețin funcții importante în instituții publice sau companii private.Miercuri, 4 mai 2016, Liceul Teoretic „George Călinescu” a găzduit una dintre primele dezbateri organizate de ANES în colaborare cu ISMB și în parteneriat cu Bursa de Valori București. La dezbatere au participat Carmen Niculescu — consilier ANES, care a prezentat campania internațională „HeForShe”, și Dana Tudor Tănase — Managing Partner în Creative&Bright, care, pornind de la exemplul personal, le-a vorbit elevilor din clasele a X-a A, a XII-a D, a XII-a A despre cum se construiește drumul spre succes.

 

3.3.2. ARIA CURRICULARA “ OM SI SOCIETATE” – responsabil prof. Budici Anisoara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Raport de activitate  pentru anul scolar 2015-2016

 

Activitatea metodica şi de perfectionare

profesorii din cadrul ariei curriculare au participat la activitatile organizate la nivel de sector şi municipiu;

au fostsustinutetestele predictive si au fostorganizatepregatirisuplimentarepentruexamenul de bacalaureat;

Prof. Dumbrava Viorica a urmat un curs organizat de Casa Corpului Didactic  – Intel Teach-Instruirea în societatea cunoaşterii, curs acreditat cu 25 de credite. 

D-nul prof Temes Valentin a participat la cursul Conflictul mediatic Religios – ciclul liceal,organizat de Univ Al. I. Cuza din Iași şi cursul Predarea temelor interdisciplinar la Religie Ortodoxă – cursul gimnazial și liceal, organizat de Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, ambele cursuri finantate din fonduri europene cu cate 25 de credite, desfășurate în lunile noiembrie-decembrie 2015.

Prof. Donciu Vasilică a fost înscris la doctorat în cadrul Colegiului National de Apărare

Prof Tudor Adriana a participat in calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Istorie, respectiv Olimpiada de Psihologie, etapa pe sector. Prof Budici Anisoara la Olimpiada de Istorie, etapa pe sector şi municipiu şi d-na prof. Dumbravă Viorica a fost evaluator la olimpiadele de geografie organizate la nivel de sector şi municipiu şi la Concursul pe teme geografice „Terra”.

 

Activitaţi instructiv-educative organizate cu elevii

–    În luna octombrie, prof. Dumbrava Viorica a participat in calitate de profesor diriginte al clasei a IX a D la „Balul Bobocilor”.

–  În luna decembrie s-au desfasurat etapa pe scoală a olimpiadelor, profesorii  din cadrul ariei „Om şi societate” implicându-se în activităţile de organizare a   olimpiadei, elaborare a subiectelor, corectare şi supraveghere :

geografie, (8 elevi participanţi – 1 elev calificat, Pâsă Cosmin de la 10 A),

socio-umane (3 elevi participanţi), un elev calificat Tărăpoancă Beatrice de la clasa a XII a D care a obţinut la faza pe sector nota 7,10

religie

istorie (16 elevi participanţi – 9 calificaţi). Au participat 8 elevi la etapa pe sector, din care 5 s-au calificat la etapa pe municipiu, obţinând următoarele rezultate:

 

Nr

crt

Nume

Si prenume elev

Clasa Rezultate

sector

Rezultate

municipiu

Rezultate

Etapa nationala

1. AlexandruD.Ioana Diana XII E Premiul I Premiul III  
2. Sandu M.L. George XII E Premiul I Premiul III  
3. Neacsu P. Mădălina XII D Premiul I   ———–  
4. CarageaG.BiancaIoana XII D Premiul I Premiul II Calificata

 pt. participare

5. Taga N. Bogdan Nicolae XII E Premiul II Mentiune  

 

-În cadrul „Scolii Altfel”, d-na prof. Surpanu Nicoleta a organizat o Excursie la Brasov (clasele 10 C si 10 F), Concurs de geografie (clasa a 10 a C) şi o vizită la Casa Memorială „T. Arghezi”.

D-na prof Dumbravă Viorica a organizat un Workshop „Scoala Vietii – Viata e o scoală”, realizat cu sprijinul parintilor elevei Dominte Mara de la clasa a 9 D la care au participat elevi din clasele a XII a D şi XII E.D.na prof. Tudor Adriana  a participat cu elevii din clasa a XII a la prezentarea facultăţilor din cadrul S.N.S.P.A., în saptămâna „portilor deschise” şi împreună cu elevii din clasa a XII a E au fost în Parc Aventura din Herăstrău. D-na prof Budici Anisoara a organizat împreună cu d-nele diriginte si elevii de la clasele a XI a E şi a X E  o calatorie insotită de prezentarea celor mai importante obiective de pe Calea Victoriei, un Concurs de istorie pentru elevii de la clasele a XII a. D-nul profesor Donciu Vasilică a organizat cu clasele a IX a D, E, F o vizită la Muzeul Theodor Aman şi o vizită la Ateneul  Român.D-mnii prof. Cosarca Marius si Temes Valentin au organizat următoarele activităţi:

Luni 18 Aprilie – ora 10.30 – 12.30 – „Orientare în carieră”, invitat Prof. univ. Paul Marinescu. Participanți: Prof. Coșarcă Marius George, elevii claselor a XI-a și a XII-a;Marți 19 Aprilie- ora 10.00 – 12.00 – „Ce facem cu viața noastră?”, invitat dl Dan C. Mihăilescu. Participanți: Prof. Georgescu Mihaela, Prof. Gherghe Aurelia, Prof. Sorescu Anușa, Prof. Pârvu Silviana, Prof. Coșarcă Marius George, elevii claselor a IX-a, a X-a, aXI-a și a XII-a;Miercuri 20 aprilie, ora 10.30 – 12.30 – „Bioetică – Transplantul de organe”, invitați biologii Alexandru și Oana Iftime. Participanți: Prof. Marinescu Marilena și Prof. Coșarcă Marius George, elevii claselor a XI-a și a XII-a; Joi 21 aprilie ora 10.30 – 12.30 – „Cine sunt eu?”, invitat Prof. univ. Paul Marinescu. Participanți: Prof. Coșarcă Marius George, elevii claselor a IX-a și a X-a;

Vineri 22 aprilie  ora 10.30 – 12.30 – „Sfintele Taine ale Bisericii”, Participanți: Prof. Coșarcă Marius George, elevii claselor a XI-a și a XII-a.

-În luna mai, a avut loc Campania Globală pentru Educatie, în cadrul căreia d-na prof Dumbravă viorica a organizat o activitate cu elevii clasei a 9 a D , Fundati viitorul – Dreptul la educaţie pentru toţi.

-În calitate de profesori diriginti, d-nele profesoare Budici Anisoara şi Tudor Adriana au fost implicate in organizarea „Balului Absolventilor” si a activităţilor legate de finalizarea studiilor pentru clasele a XII a.

-Examenul de bacalaureat

 

Disciplina Nr de elevi Note peste 9 Note peste 8 Note peste 7 Note peste 6 Note peste 5 Media generala Elevi cu media sub 5
Istorie 86 18

21%

24

28%

14

16%

13

15%

17

20%

7.62 1

Sesiuneaugust

Geografie 51 16

31%

23

45%

9

18%

2

0,4%

1

0,2%

8.49  
Sociologie 26 9

34,5%

8

31%

6

23%

3

11,5%

  8.31 1

Sesiuneiulie

Economie 5     3 2   7.18  
Filosofie 2   1 1     7.97  
Logică 1   8,65       8.65  
Psihologie 1   9,05       9,05  

Socio umane 35 (11 XII D, 7 XII E, 17 XII F)

Geografie 51

 

3.3.3. ARIA CURRICULARA “MATEMATICA SI STIINTE” – responsabil prof. Sandulescu Paraschiva

Raport de activitate pentru  anul scolar 2015-2016

In anul scolar anterior s-au urmarit :  – intocmirea planificarilor calendaristice in conformitate cu programele scolare, incluzand si perioadele de recapitulare pentru testele initiale,

– alcatuirea subiectelor pentru testele predictive pe competente dupa modelele date de Ministerul Educatiei,

– notarea ritmica a elevilor si modalitati noi de evaluare pentru a reusi ca fiecare elev sa aiba un numar suficient de note chiar daca timpul alocat evaluarii a fost in acest an  mai scurt,

– analizarea rezultatelor obtinute la testele initiale si stabilirea masurilor pentru recuperarea cunostintelor deficitare precum si urmarirea competentelor la care s-a constatat ca elevii au avut punctaje mici,

– intocmirea planurilor remediale pentru clasele a IX-a si a XII-a care au fost trimise metodistilor sau inspectorilor de specialitate,

– pregatirea elevilor pentru bacalaureat.

Tematica sedintelor de arie curriculara a urmarit aceste obiective.

In catedrele ariei curriculare Matematica si stiinte s-au alcatuit subiectele testelor initiale, baremele de notare si au fost trimise inspectorilor de specialitate. S-au analizat apoi rezultatele acestor teste care, dupa parerea majoritatii profesorilor, nu reflecta nivelul real al elevilor. Au fost clase la care elevii au copiat pentru ca subiectul era unic, iar la alte clase elevii au privit cu superficialitate testul ale carui rezultate nu erau trecute in catalog.

Elevii au fost intrebati despre masurile pe care le-ar dori pentru a obtine rezultate mai bune la examenul de bacalaureat si in majoritate au dorit ore suplimentare de pregatire. Au fost consultati si parintii dupa care s-a realizat un program de pregatire. S-a constatat insa ca elevii vin intr-un numar foarte mic la aceste ore.

 

In semestrul I s-au organizat etapele pe scoala ale Olimpiadelor de fizica, chimie si biologie.

S-a desfasurat faza pe scoala a Olimpiadei de matematica. In etapa urmatoare s-au calificat 3 elevi, Onofrei Andrei de la clasa a X-a B, prof. Marinescu Georgeta , Coltea Cristian si Moisescu Maria de la clasa a IX-a B, prof. Sandulescu Paraschiva.

La etapele pe sector ale concursurile pe discipline au participat ca profesori evaluatori: Tanase Livia, Marinescu Marilena si Barbuceanu Elisabeta. D-na prof. Barbuceanu Elisabeta a fost profesor evaluatori si la etapa pe municipiu si a facut parte   din echipa care a organizat aceasta etapa.

D-na prof. Marinescu Marilena a facut parte din comisia de organizare a Olimpiadei de biologie si a participat impreuna cu D-na prof. Iorga Daniela la proiectul “Eco Fest.

Doamna profesoara Tanase Livia a continuat si in acest an scolar pregatirea elevilor in cadrul cercului “Patratul de matematica”.

Doamnele profesoare Sandulescu Paraschiva, Marinescu Georgeta si Tanase Livia au participat la Forumul Educational “ Magister” cu tema “Scoala si incredere-o proiectie comparativa” organizat de Universitatea Bucuresti, I.S.M.B. , C.C.D. si Asociatia pentru Dezvoltare Durabila in Educatie desfasurat in ziua de 9.05.2016.

D-na prof. Sandulescu Paraschiva a participat in ziua de 9.05 2016 la un simpozion organizat de Liceul “Matei Basarab” cu tema “Resurse online in sprijinul profesorilor de matematica.

 

In cadrul ariei Doamna Marinescu Georgeta a prezentat un referat cu tema: “ Teoria fractalilor ’’.

D-na prof. Marinescu Marilena a participat la dezbaterea “ Viata in conditii  extreme”  organizata cu prof. Temes Valentin si    Muzeul “ Grigore Antipa”.

 

D-nele prof. Horon Maria, Tomuta Marionela si D-nul prof. Mohora Florea au coordonat elevii claselor a XI-a, a XI-a si a XII-a in elaborarea unor proiecte pentru concursurile si sesiunile de comunicari organizate in saptamana “Scoala altfel” si de Ziua liceului ”G. Calinescu”. Tematica a fost: “Timpul” pentru clasele a IX-a, “ Aplicatii ale principiului al II-lea al termodinamicii in tehnica si in natura” pentru clasele a X-a, “ Unde mecanice.Aplicatii” la clasele a XI-a si “ Aplicatii ale C.I.” la clasele a XII-a.

De Ziua liceului s-a organizat concursul de matematica pe echipe si o sesiune de referate pe teme interdisciplinare: matematica-fizica-chimie-astronomie.

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT

SESIUNEA DE VARA

Matematica: promotia actuala: 74 elevi,  reusiti 57 promovatbilitate 77,02%

promotii anterioare: 6 elevi, reușiți 3, promovabilitate 50%

total: 80 elevi, reușiți 60, promovabilitate 75%

Fizica: promoția actuala: 3 elevi, reușiți 2, promovabilitate 66,66%

promotii anterioare: –

total: 3 elevi, reușiți 2, promovabilitate 66,66%

Chimie: promotia actuala: 5 elevi, reușiți 2, promovabilitate 40%

promotii anterioare: –

total:5 elevi, reușiți 2, promovabilitate 40%

Biologie: promoția actuala:46 elevi, reușiți 35, promovabilitate 76,08%

promotii anterioare:5 elevi, reușiți 3, promovabilitate 60%

total: 51 elevi, reușiți 38, promovabilitate 74,50%

 

SESIUNEA DE TOAMNA

Matematica: promotia actuala: 21 elevi,  reusiti 9, promovatbilitate 42,85%

promotii anterioare: 4 elevi, 0 promovati

total: 25 elevi, reușiți 9, promovabilitate 36%

Fizica: promoția actuala: 1 elev, reușiți 1, promovabilitate 100%

 

total: 1 elevi, reușiți 1, promovabilitate 100%

Chimie: promotia actuala: 1 elev, reușiți 1, promovabilitate 100%

 

total:1 elev, reușiți 1, promovabilitate 100%

Biologie: promoția actuala:15 elevi, reușiți 12, promovabilitate80%

promotii anterioare:3 elevi, reușiți 1 promovabilitate 33,33%

total: 18 elevi, reușiți 13, promovabilitate 72,22%

 

3.3.4. ARIA CURRICULARA “TEHNOLOGII” – responsabil prof. Levinta Monica

Raport de activitate al comisiei  metodice de informatica si TIC/  an scolar 2015-2016

 

Componența comisiei:

1. prof. Levința Monica- responsabil comisie metodică

2. prof. Costache Maria-Magdalena

3. prof. Bănoiu Ileana

În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanțiale ale sistemului educațional, analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop stabilirea situației reale și a măsurilor ce se impun pentru depășirea disfuncționalităților ce pot apărea în procesul instructiv-educativ. Activitatea de la nivelul catedrei și comisiei metodice s-a desfășurat după planul managerial stabilit la începutul anului. Activitatea s-a centrat pe cunoașterea documentelor curriculare și școlare, metodica predării disciplinei, metodele și instrumentele de evaluare, formarea unor atitudini și comportamente la elevi.

1. Activități permanente:

ü  Desfășurarea activității didactice curriculare și extracurriculare

ü   Asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului de predare-învățare-evaluare

ü  Organizarea activității în cele 3 laboratoare de informatică

ü  Organizarea și desfășurarea pregătirii suplimentare cu elevii pentru examenul național de bacalaureat

2. Analiza SWOT

PUNCTE TARI:

ü  Programarea şi proiectarea activităţii didactice de învăţare (Proiectare didactică)

ü   Evaluarea elevilor (Teste iniţiale, metode clasice şi alternative, programarea lucrărilor scrise)

ü   Dezvoltarea profesională (grade didactice, master)

ü  Dezvoltarea comportamentului social al elevilor

ü  Comunicarea între membrii catedrei (Discutarea aspectelor metodice în procesul de predare-învăţare şi realizarea de proiecte didactice şi de diferite tipuri de itemi de evaluare)

PUNCTE SLABE:

ü  Managementul timpului;

ü  Dezvoltarea profesională: efectuarea de asistenţe şi interasistenţe.

OPORTUNITĂŢI:

ü  Colaborare interdisciplinară

ü  Participarea la proiecte şcolare

ü  Creşterea interesului elevilor pentru informatică

AMENINŢĂRI:

ü  Scăderea interesului elevilor pentru studiu

3. Activităţi importante ale profesorilor catedrei:

ü  Participarea la ședințe unde s-a dezbătut activitatea din catedră și s-au propus soluții pentru îmbunătățirea rezultatelor la examene naționale

ü  Utilizarea de strategii didactice de tip activ-participativ-formativ, care transformă elevul într-un factor activ al propriei formări

ü  Diversificarea evaluării elevilor prin realizarea de proiecte și portofolii ce reflectă capacitatea de analiză, sinteză a acestora, flexibilitatea gândirii lor, capacitatea de racordare la nou și de aplicare a cunoștințelor în viața reală

ü  Evaluarea inițială a elevilor, cu accent pe identificarea carențelor în cunoștințele științifice din clasele anterioare, cât și elaborarea unei strategii adaptate fiecărei clase, în vederea recuperării acestora

ü  Parcurgerea în mod constant a noțiunilor din programa școlară, în paralel cu o evaluare continuă realizată prin feed-back, care pune profesorul în situația constantă de a alege strategia didactică adecvată fiecărei lecții în parte

ü  Evaluarea sumativă realizată la sfârșitul semestrului prin testele de evaluare sumativă reflectă atingerea, de către fiecare elev în parte, a obiectivelor generale propuse de programa

ü  Pregătirea elevilor claselor a XII-a, matematică – informatică, pentru examenele de bacalaureat și atestat profesional

ü  Participare la simularea examenului de bacalaureat si corectarea lucrarilor de informatica

ü  Organizarea atestatului profesional la informatică

ü  Participarea profesorilor în comisiile de bacalaureat(Levinta Monica-informatician comisia de sustinere a competentelor, comisia de bacalaureat a Liceului Teoretic George Calinescu și in cadrul comisiei de examen probele scrise de la Liceul “Jean Monet”, Costache Magdalena- in comisia de examen a probelor scrise la Colegiul Tehnic „Media”)

ü  Participarea profesorilor la olimpiada de informatică, etapele pe sector și municipiu, în calitate de profesori supraveghetori

ü  Organizarea de activitati in saptamana scoala „Sa stii mai multe, sa fii mai bunProfesori diriginti la clase de matematica-informatica

ü  Monica Levinta a participat la cursul de „Java Fundamentals” organizat de Institutul Oracle.

4. Nerealizări / neajunsuri ale catedrei

• Insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de informatică; există elevi care ar putea face față unui concurs, dar pregătirea insuficientă, posibil determinată și de numărul mic de ore de la clasele IX – X, îi determină să renunțe și la activitatea de performanță

• Slaba determinare a elevilor pentru efectuarea temelor

 

3.3.5. ARIA CURRICULARA “ED. FIZICA SI SPORT” SI “ARTE”- responsabil prof. Panait Alexandra

     Raport de analiză a activității desfășurate în  anul școlar 2015-2016

 

Educatie fizica si sport – profesorii Panait Alexandra si Dinescu George au realizat planificarile semestriale  conform programei  scolare.

Profesorii de educatie fizica si sport au participat  la Olimpiada Nationala  a Sportului Scolar – etapa de sector la urmatoarele ramuri sportive: atletism, sah, baschet baieti, fotbal baieti si tenis de masa.

 •  Atletism – etapa de municipiu – locul 8 – Roscioaga Andreea
 • Sah  – organizare etapa de sector si participare
 • Baschet baieti – Cupa Caragiale – locul 4
 • Fotbal baieti – participare la ONSS
 • Tenis de masa – etapa de sector – locul 3: Rada Catalin cl. XIIB si locul 4: Iovu Ana Maria cl. XID

 “ARTE” – Profesor Baron Stela a  participat cu un grup vocal  la Festivalul de folk „Toamna baladelor” cu piesa „Floare de colt” ( IXA, XIF); elevii claselor a IX-a  au sustinut un spectacol de colinde ;  in   luna ianuarie s-a derulat proiectul „Eminescu si muzica” .

Liceul George Calinescu a fost prezent la Festivalul de arta  organizat de Scoala A. Costescu,   la sectiunea muzica si pictura ( 29.01.2016 – prof. Baron Stela si Vica Nicoleta).

 

3.3.6. ARIA “CONSILIERE SI ORIENTARE”- responsabil prof. Geicu Lenuta

Raport de analiză a activității desfășurate în anul școlar 2015-2016

 

Raport privind activitatea comisiei dirigint ilor, activitatile educative  extrascolare    si    extracurrriculare  ,

activitatea CSE,  Cabinetul de consiliere psihopedagogica

La începutul anului scolar s-au realizat documentele specifice de planificare a   activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor si lectoratelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:

întocmirea documentelor de lucru ale coordonatorului de programe si proiecte, consultarea dirigintilor in elaborarea planului de activitati in scopul unei bune corelari a temelor propuse  cu cerintele specifice clasei de elevi, finalizarea si prezentarea acestuia dirgintilor;

implicarea unui numar cat mai mare de  diriginţi în activităţi educative   (spectacole,  concursuri, excursii etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;

atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie;

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative primit de la ISMB si reprezentantii diverselor ONG-uri, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.

Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice stabilite impreuna cu  profesorii diriginţi, profesorii de la clase si conducerea institutiei scolare. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă  din anul şcolar 2015-2016 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.

Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor:

– imbunatatirea procesului instructiv – educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii;

– încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.

 

COMISIA DIRIGINŢILOR

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de d-l director, profesor Mohora  Florea  si prof. Geicu Lenuta.

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2015-2016 cu un efectiv de 24  cadre didactice.

În  anul şcolar 2015-2016, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. In acest scop, acestia au pus accent, in cadrul orelor de consiliere si orientare, pe  utilizarea unor strategii didactice,  astfel încât elevul să se poată exprima, să poata fi ascultat şi îndrumat eficient;

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.

Planul de activitate conţine:

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificări   orelor dirigenţie.

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.

3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora.

4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.

5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.

6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie.

7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi integrări sociale optime.

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie . De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor.

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de consilierul scolar, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate.

In anul scolar 2015-2016 s-a aplicat procedura de decontare a manualelor scolare  pentru elevii din clasele

a XI-a si a XII-a.

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MECS, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.

În ultima săptămână a  semestrului I, an scolar 2015-2016 , s-au desfasurat sedintele  Consiliul clasei  pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca, la finele semestrului , cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

 

ANALIZA SWOT PENTRU COMISIA DIRIGINTILOR

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITAŢI AMENINŢĂRI
– întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale conform cu programa pentru Consiliere si orientare;

-modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;

– tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări ale elevilor;

– relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi;

– mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor;

– varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate.

 

 

– cazuri de multe absenţe la anumite ore de curs;

– nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;

– nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi;

– înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi.

 

– implicarea elevilor in activitati in functie de aptitudinile / inclinatiile personale;

– organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse;

– organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu.

 

– existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban care ii indeparteaza pe elevi de studiu;

– influenţa „grupului” de elevi;

– numărul mare de elevi cu parintii plecati in strainatate  sau situatie materiala nefavorabila.

 

 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE

Seriozitatea cu care s-au implicat cadrele didactice in pregatirea elevilor pentru activitatile educative s-a oglindit in participarea la:

Balul Bobocilor – octombrie – organizatori elevi din cls. a IX-a, prof diriginti;invitati elevii claselor IX-XII

Festivalul Bobocilor Bucuresteni,  Festivalul Fulgilor de nea-  initiator PROEDUS  si au participat 180

de elevi si Consiliul Scolar al Elevilor

Activitati culturale: Festivalul de folk – prof. Baron Stela, Festivalul de arta – prof. Baron Stela si Vica

Nicoleta, Teatrul C-tin Tanase  – 2 spectacole clasa IXC – prof. Marinescu Georgeta, elevi din cls. XF, XIIC – prof. Sorescu Anusa

Participare la Targul de Oferte Educationale – IntegralEdu , RIUF – oportunitati de studiu in strainatate

elevi cls. a  XII-a, prof. Geicu Lenuta; vizita la Uiversitatea Politehnica- admiterea 2016, cls. a XI-XII- a, prof. Catalan Carmen

Activitati de prevenire – Ziua nationala fara tutun – Film: Ce se intampla doctore?, prevenirea consumul de

droguri – initiator  Agentia Nationala  Antidrog , Mariana Sambotin , au participat elevii clasei a IX-a A si profesorii Geicu Lenuta si Marinescu Marilena

Proiectul  „ viata fara violenta” – educatie juridica : Noul Cod Penal, Delincventa juvenila  – initiatori:

avocati, ziarist de investigatie, politia sector 1, politia capitalei  si participanti elevii claselor IXA, XA, XIF.

Educatia pentru sanatate- Problemele varstei si sanatatea- initiator Facultatea de medicina Carol Davila,

studentii de la medicina vorbindu-le liceenilor din clasele  IX- XII.

Activitatile desfasurate in saptamana „scoala altfel”,  au fost evidentiate in raport de catre responsabilii de arii curriculare

ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR

În acest an scolar, activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ buna. Au avut loc  întâlniri ale liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au solicitat, discutat si luat in calcul propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală .

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul anului  a fost alegerea Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2015-2016. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru functia de presedinte, vicepresedinte si directorii de departamente.

Consiliul  Scolar al Elevilor are reprezentant in Consiliul de Administratie din acest an scolar, cu drept de vot (Caragea Bianca- cl. XIID).

In cadrul adunării generale realizate dupa alegeri, Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care a vizat îmbunătăţirea activităţii acestuia pentru anul in curs, accent punandu-se pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care  a vizat monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii.

In general, la întruniri, au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi elevi nu au fost la înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine definite,  ci după medii, autopropuneri etc. Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi au fost bine reprezentate. Astfel, printre activitatile derulate putem aminti: participarea reprezentantilor elevilor din CSE la Festivalul Elevilor Bucuresteni; participarea la Balul Bobocilor din Calinescu, Festivalul Bobocilor Bucuresteni, implicarea elevilor din CSE in proiecte pentru prevenirea violentei in mediul scolar, combaterea consumului de droguri, educatie juridica, educatie pentru sanatate etc.

 

ACTIVITATEA  CABINETULUI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

In scoala functioneaza Cabinetul de consiliere  scolara  .

In cadrul  cabinetului d-na prof. consilier scolar a realizat activitati de consiliere individuala a elevilor si a parintilor, ca si activitati de consiliere de grup.

S-au realizat teste de interese profesionale si teste de personalitate, stima si increderea in sine la nivelul cls. a XII-a (2 clase). Au fost tinute activitati in parteneriat, cu diverse ONG-uri pe teme de Orientare Scolara si Profesionala- EDMUNDO, INTEGRAL.

S-au realizat fise de caracterizare ale elevilor cu un comportament care necesita supraveghere si au fost observati.

Activitatile  desfasurate pe semestrul I  au abordat urmatoarele tematici:

 • autocunoasterea in relatie cu sistemul de valori;
 • relatia elev – familie;
 • adaptarea elevului la mediul scolar;
 • Probleme emotionale in raport cu profesorii-colegii-familia;
 • Stil de viata sanatos;

La nivelul clasei au fost  desfasurate activitati care au avut ca tematica: violenta juvenila,stima de sine,comunicare si relationare, absenteismul, factor de regres scolar, fara violenta in scoala noastra, stil de viata sanatos-  colaborare in parteneriat cu Facultatea de Medicina Carol Davila, cu ANA si reprezentanti ai Politiei Municipiului Bucuresti/ sector 1;

Prezentarea ofertei educationale la cls. XI – XII –Seminar EDUCATIVA, INTEGRAL, Universitatea Politehnica, Facultatea de Medicina Carol Davila, participare/prezentarea ofertei  RIUF;

Prof. Geicu Lenuta Coordonator de proiecte şi programe educative extracurriculare şi extraşcolare,  este membru in comisia CMBRAE de elaborare a metodologiei si testelor de evaluare psihosomatica  pentru  admiterea  prescolarilor in clasa pregatitoare si clasa I.

 

PLAN DE MASURI

Planurile de activitate pentru semestrul scolar viitor vor  avea în vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot aparea.

NR.

CRT.

 

OBIECTIV

 

MĂSURI

 

RĂSPUNDE

 

TERMEN

 

 

 

 

1.

 

 

 

Pregătirea elevilor la nivelul standardelor de calitate.

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile educaţionale ale elevilor si imbinarea activitatilor curriculare cu cele extracurriculare  

Cadre didactice

 

Permanent

Întocmirea graficului de pregătire suplimentară a elevilor şi urmărirea modului de realizare. Responsabili de catedră  

15 Martie

Implicarea mai activă a familiei în viaţa şcolii. Comitetul de

părinţi

Permanent
Îndrumarea şi controlul activităţii didactice si al activitatilor extrascolare Conducerea.

Resp. de catedră

Conform

graficului

 

 

 

2.

 

 

 

Îmbunătăţirea stării

disciplinare a

elevilor.

Intensificarea acţiunilor educative privind prevenirea violentei in scoala Responsabil cu

Activitatea ed.

Cf.plan de

activitate

Colaborarea cu Poliţia de Proximitate

şi cu alte instituţii abilitate.

Responsabil cu activitatea ed. Cf. Protocol de

colaborare

Informarea şi implicarea mai activă a

familiei în prevenirea abaterilor

disciplinare a elevilor.

Comisia diriginţilor

Psiholog şcolar

Permanent
Monitorizarea stării disciplinare şi

aplicarea sancţiunilor conform

regulamentului.

Comisia diriginţilor

Psiholog şcolar

Când este

cazul

 

3.

 

Diversificarea

strategiilor didactice

Perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri pentru utilizarea tehnologiilor didactice moderne şi a învăţării centrate pe elev. Responsabil cu

perfecţionarea

Cf. ofertă CCD, alte institutii abilitate
Activităţi metodice la nivel de catedre

precum lecţii deschise, interasistenţe etc.

Responsabili de

catedră

Cf. plan de

activitate

 

 

4.

Monitorizarea şi

controlul activităţii

pentru creşterea

calităţii procesului

instructiv-ed.

Îndrumarea şi controlul activităţii

instructiv educative.

 

Conducere

 

Permanent

Monitorizarea şi evaluarea activităţii

personalului în concordanţă cu

rezultatele obţinute

 

Conducere

 

Permanent

 

4. RESURSE UMANE

4.1.COMISIEI DE FORMARE CONTINUA/PERFECTIONARE

In perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016 profesorii Georgescu Mihaela, Dumbrava Viorica, Marinescu Marilena si Panait Alexandra au participat la cursul  Intel Teach. Instruirea in societatea cunoasterii – SIVECO ROMANIA.

Pentru directorii din invatamantul preuniversitar s-a organizat “Cursul Comunicarea eficienta si medierea conflictelor in mediul scolar” – au participat  Mohora Florea si Ciobanu Loana , in perioada nov.- dec. 2015.

Profesorul de religie Temes Valentin in perioada octombrie- noiembrie 2015 a participat la doua cursuri de formare continua : Managementul conflictului ideatic religios si Predarea temelor interdisciplinare la religie.

In semestrul I s-au sustinut inspectii curente pentru obtinerea gradului didactic I : profesorii Ionescu Ana si Gherghe Aurelia.

Personalul didactic auxiliar- Balaceanu Alina si Mohora Bogdan au participat la cursul Gestionarea Sistemului Informatic Integrat (SIIIR)  in luna noiembrie 2015.

In anul scolar 2015-2016  sunt 35 cadre  didactice titulare ( 26 titulari cu norma intreaga, 9 titulari  cu completare de norma) din care  24 gradul I, 4 gradul II, 7 profesori cu definitivat; 12 suplinitori din care 3 debutanti si 3 pensionari.

Personal didactic auxiliar 8  si personal nedidactic 12  posturi – grad de ocupare 75% (9 posturi).

4.2.COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

Documentele scolare si actele de studiu

Un domeniu foarte important al intregii activitati  scolare- documentele scolare si actele de studiu, asumat ca atare de conducerea scolii si de compartimentul  secretariat .

Prin evaluarea interna la inceputul anului scolar s-a constatat respectarea, cu strictete, a regulamentului pentru completarea si eliberarea actelor de studiu. La verificarea cataloagelor s-a constatat ca  profesorii si-au asumat raspunderea   prin semnaturi si stampila pentru  unele note modificate.

 Bursele scolare

In  an scolar 2015-2016 a fost constituita  comisia pentru acordarea burselor scolare si au beneficiat de burse un nr. de 310 elevi.

Bursele au fost acordate cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare- Ordinul nr. 5576/ 2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar si a criteriilor stabilite in Consiliul de administratie.

In luna decembrie  s-au acordat  burse de merit pentru reziultate la invatatura, burse de ajutor social ,  burse de transport ,  burse pentru elevii externi, din Republica  Moldova.

In  anul scolar 2015-2016 activitatea compartimentului  secretariat s-a desfăşurat in conformitate cu legislatia in vigoare  : Legea educatiei nationale  nr. 1/2011, Regulamentele şcolare, Ordinele Ministrului, Instrucţiunile  Ministerului Educaţiei si Cercetarii Stiintifice, Deciziile Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti,  precum şi întreaga legislaţie a muncii şi protecţiei sociale.

Este o activitate continuă, desfăşurată în colaborare şi cu celelalte servicii.

Lucrările specifice serviciului secretariat  , conform fisei postului, sunt  întocmite  cu multa  responsabilitate:

– situaţiile statistice privind situatia scolara;

– constituirea claselor;

– înregistrarea elevilor noi veniţi în registrele matricole;

– întocmirea cataloagelor pentru încheierea situaţiilor şcolare, corigenţelor şi a  examenelor de diferenţă;

– descărcarea acestor situaţii în cataloage şi registre matricole;

– calcularea mediilor generale pentru situaţiile mai sus menţionate;

– întocmirea tuturor situaţiilor solicitate de către ISMB, Inspectoratul Şcolar sector 1etc. (burse pentru elevii

români, burse pentru elevii din Moldova, alocaţii de stat);

– constituirea dosarelor pentru cadrele didactice noi venite în şcoală;

– întocmirea deciziilor de încadrare şi a contractelor de muncă şi înaintarea lor la ISMB pentru aprobare;

– întocmirea machetelor pentru încadrarea/normarea personalului didactic în anul şcolar   2015-2016 si proiectul

pentru 2016-2017.

– întocmirea situaţiilor pentru plata cu ora şi obtinerea aprobarii de la  Inspectoratul Şcolar ;

– actualizarea situaţiei pentru Inspectoratul Teritorial al Muncii al Municipiului Bucureşti;

– redactarea în format electronic a situaţiilor transmise la MECS, ISMB, IS sector 1,  AUIPUSP;

-participarea la cursul de formare continua  Gestionarea SIIIR.

-aplicarea procedurii de decontare a manualelor scolare  pentru clasele XI-XII.

4.3. COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

Liceul Teoretic “George Calinescu” este unitate de invatamant de stat, de utilitate publica, cu personalitate juridica, avand competente stabilite prin Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea de contabilitate este organizata si se desfasoara in conformitate cu  Regulamentele Scolare, Ordinele Ministerului, Instructiunile M.E.C.S. , Deciziile I.S.M.B., legea contabilitatii, Bugetul  de Venituri si Cheltuieli Locale si Extrabugetare, precum si intreaga legislatie a muncii si  protectiei sociale.

Compartimentul contabilitate este responsabil de implementarea  Sistemului de Control Managerial in conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (ord. 200/2016).

In perioada nov.-dec. au fost 2 controale  ale Primariei Sector  1 si s-a actualizat intreaga documentatie pentru cele 16 standarde de control intern  ale Sistemului de Control Managerial.

Sursele de finantare

 • Bugetul de stat prin ISMB  ( finantare pentru plata examene nationale, cazare si burse pentru elevii din Republica Moldova)
 • Bugetele locale ale Unitatii Administrativ Teritoriale Sector 1 ( finantare pentru cheltuieli de personal, bunuri si servicii, burse elevi)
 • Venituri proprii (inchiriere spatii si diverse taxe scolare)

Serviciul contabilitate desfasoara toate activitatile si sarcinile ce revin prin fisa Postului:

– angajeaza unitatea alaturi de director in orice actiune patrimoniala,

– intocmeste planul de venituri si cheltuieli bugetare,extrabugetare la termenele si in conditiile prevazute de lege

– urmareste incadrarea stricta in creditele aprobate pe toate coordonatele clasificatiei bugetare

– intocmeste acte justificative si documente contabile cu respectareea formularelor si regulilor de alcatuire si

completare in vigoare

-aplicarea procedurii de decontare a manualelor scolare pentru clasele XI- XII

4.4. INFORMATICIANUL

                In  anul scolar 2015-2016 informaticianul s-a remarcat prin :

 • implicarea activa in crearea unei culturi a calitatii la nivelul unitatii de invatamant ;
 •  relationarea cu firmele producatoare  de resurse materiale necesare laboratoarelor de specialitate si cu firmele care asigura service-ul dispozitivelor din dotare;
 • gestionarea si verificarea permanenta a  starii de functionare a echipamentelor de calcul din dotare si  utilizarea in bune conditii a acestora;
 • participarea la cursul de formare Gestionarea SIIIR;
 • intretinerea si administrarea retelei de  INTERNET a scolii;
 • Achizitia de echipamente  de informatica pentru un nou laborator .

4.5. LABORANTUL

Prin activitatea desfasurata in  anul scolar 2015-2016 laborantul s-a axat pe urmatoarele aspecte:

Realizarea  unor experimente didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și  formarea competențelor specifice.

Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării  activităților didactice inclusiv a resurselor TIC

Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru  toate tipurile  de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.

4.6.COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Pentru o buna desfasurare  a activitatii din  anul scolar 2015-2016 s-au asigurat  materialele necesare curateniei unitatii de invatamant si reparatiilor curente .

Au fost achizitionate  tipizate, cataloage, carnete de studiu, registre matricole etc.

Compartimentul administrativ, comisia de manuale  au  monitorizat repartizarea manualelor impreuna cu responsabilii claselor IX – X;  inventarierea bunurilor  de catre comisia constituita  si eventualele propuneri pentru casare;

S-au  intocmit fisele de post ale personalului  nedidactic si  pe baza fiselor de evaluare s-au acordat calificative in Consiliul de administratie.

Pentru siguranta elevilor, accesul in scoala s-a colaborat cu firma de paza SCORSEZE SECURITY.

 

5. RESURSE MATERIALE

 • S- au initiat si realizat lucrari de igienizare si modernizare a spatiilor de invatamant .
 • S-au montat placute pentru destinatia spatiilor de invatamant.
 • Un nou laborator de informatica   dotat cu 10 calculatoare cu procesor 15, 26B RAM, video integrat, 10 monitoare 23,8’’ full HD, 1 server cu processor 13, 26Bb ram 500HD, video integrat, 1 switch 20 porturi 10/100 MB.
 • Unitatea de invatamant are 3 laboratoare  pentru orele de informatica si TIC .
 • Baza informatica a scolii este bine intretinuta si innoita cu monitoare, imprimante, programe pentru lectiile AEL.

 

BIBLIOTECA SCOLARA

 • Biblioteca si-a marit fondul de carte in   anul scolar 2015-2016 si dispune de o  buna dotare cu  carti , respectiv 33.160 volume , videocasete  pentru  procesul instructiv-educativ al elevilor liceului.
 •  Numarul cititorilor a crescut, elevii de la clasele de filologie  frecventeaza mai des biblioteca si participa la activitatile organizate in scoala sau in colaborare cu biblioteca “Ion Creanga” s.a.

 

 SERVICII EDUCATIONALE 

 • Cabinet de consiliere psihologica desfasoara o activitate de calitate si dispune de dotarea necesara  pentru orientarea in cariera, pentru consiliere individuala – elevi si parinti, pentru personalul unitatii de invatamant.
 • Cabinetul medical asigura primul ajutor pentru elevi si sprijina dirigintii in mentinerea unui mediu sanatos in scoala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PARTENERIATE, PROGRAME EDUCATIVE EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE

LISTA PROTOCOALELOR, ACORDURILOR DE COLABORARE SI A PARTENERIATELOR

ANUL SCOLAR 2015-2016

 

 

NR.

CRT.

 

 

PARTENER

BAZA LEGALA/

ACT DE COLABORARE

 

DURATA

    TITLUL PROIECTULUI/

OBIECTUL PARTENERIATULUI

OBS.

 

1.

UNIVERSITATEA BUC.

FAC. DE ADMIN. SI AFACERI

Protocol de colaborare

Nr. 116/ 8.05.2012

8.05.2012

5 ani

Programe de educare si formare Prel. autom.

2.

FACULTATEA DE BIOLOGIE

Protocol de colaborare

4.04.2012

4.04.2012

Perioada nedeterminata

Oferta educationala a facultatii Prel.

autom.

3.

EDUCATIVA

ACORD DE PARTENERIAT

(Certificat de apreciere

M.F. DIN 24.10.2011)

2011, 2012, 2013, 2014,

2015

Proiectul “EDMUNDO”

Informare,Consiliere si Asistenta pentru admitere in strainatate

Prel.

autom.

4.

GR. EDUCATIVA

ACORD DE PARTENERIAT

Nr.1784/ 23.09.2015

1 an

2016

Proiectul “Studiaza in strainatate” Prel.

autom.

 

5.

REDACTIA CENTRALA

“TEEN PRESS”

Concordat 001/2010

Nr. 487 / 30.03.2010

 

Acord de parteneriat

Redactia  Centrala

”Teen Press” si  ISMB

Incheiat 7.09.2010

Perioada nedeterm.

L.G.C.

 

7.09.2010-

7.09.2011

Promovarea activitatilor cultural-educative  ale liceenilor prin revista “Teen Press”

Promovarea imaginii liceelor partenere

Per.

nedet.

 

6.

ASOCIATIA ASTRONOMICA URANIA

Conventie de parteneriat “Pasi spre Univers”

An calendaristic

2012, 2013, 2014, 2015

Activitati educationale, multidisciplinare Prel.

autom.

 

7.

ASOCIATIA YOUNG

INITIATIVE si

BIBLIOTECA METROPOLITANA- FILIALA “ION CREANGA”

 

 

Contract de parteneriat

16.01.2013

2013, 2014,

2015

 

 

Proiectul BiblioLounge

 

 

Prel.

autom.

8.

INTEGRALEDU

Acord de parteneriat

Nr. 1771/ 21.09.2015

12 luni

An scolar

Educatie fara granite

Studiaza in strainatate cu IntegralEdu

Prel.

autom.

9.

FUNDATIA

COLLEGIUM XXI

Acord de parteneriat

Nr. 51 /23.10.2014

Nr.1255/ 23.10.2014

12, 17, 19

Noiembrie 2014

Seminar

Comunicarea non-verbala

Cls.

a XI-a

10.

SECTIA 1 POLITIE- COMITETUL DE PARINTI –

COMUNITATEA LOCALA

Parteneriat de colaborare scoala-politie-autoritati locale- asociatia de parinti

An scolar

 2014-2015

Siguranta publica in incinta si zona adiacenta unitatii de invatamant Neinreg.

11.

AGENTIA NATIONALA ANTIDROG Acord de parteneriat

Nr. 1780/ 22.09.2015

AN SCOLAR 2015-2016

Prevenirea consumului de droguri legale , ilegale si a noilor substante cu proprietati psihoactive  

12.

SC STUDENT EDUCATION CONSULTNG Acord de parteneriat

Nr. 19/ 20.10.2015

 

20.10.2015-

15.07.2016

Proiect:informarea elevilor despre  programe educationale in strainatate  

13.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acord/ Protocol de colaborare

Nr. 589/5.05.2015

4.05.2015

3 ani

Orientarea in cariera

Oferta educationala

3 ani

Prel.

autom.

14.

INSTITUTUL FRANCEZ BUCURESTI Conventie de  parteneriat

2.02.2015

2.02.2015-2.02.2016

1 an

Promovarea limbii franceze si  examene DELF si DALF Prel.

prin

acord tacit

 

15.

SCOALA POSTLICEALA SANITARA

”CAROL DAVILA”

Acord de parteneriat

Nr…neinregistrat

An scolar

2015-2016

 

Educatia pentru sanatate

 

 

7.  RELATIILE CU COMUNITATEA LOCALA, CU PARINTII; IMAGINEA LICEULUI

Colaborarea cu comitetul reprezentativ al parintilor s-a desfasurat la parametri optimi.

Primaria Sectorului 1 ne-a sprijinit in completarea serviciului de paza, ne-a dat concursul in constituirea Consiliului de Administratie si in functionarea acestuia prin repartizarea reprezentantilor.

A.U.I.P.U.P.S.a avizat demersurile conducerii pentru realizarea lucrarilor finantate  bugetar.

Politia, jandarmeria sunt institutii care au sprijinit liceul nostru in mentinerea unui climat normal, propice activitatii scolare.

Prin activitatile de parteneriat,  prezentarea ofertei educationale, pliante de prezentare de Ziua Liceului, zilele portilor deschise , participarea la concursuri  si  asumarea responsabilitatii  ne-au facut castigatori in relatiile cu ceilalti.

 

7.  RELATIILE CU COMUNITATEA LOCALA, CU PARINTII; IMAGINEA LICEULUI

Colaborarea cu comitetul reprezentativ al parintilor s-a desfasurat la parametri optimi.

Primaria Sectorului 1 ne-a sprijinit in completarea serviciului de paza, ne-a dat concursul in constituirea Consiliului de Administratie si in functionarea acestuia prin repartizarea reprezentantilor.

A.U.I.P.U.P.S.a avizat demersurile conducerii pentru realizarea lucrarilor finantate  bugetar.

Politia, jandarmeria sunt institutii care au sprijinit liceul nostru in mentinerea unui climat normal, propice activitatii scolare.

Prin activitatile de parteneriat,  prezentarea ofertei educationale, pliante de prezentare de Ziua Liceului, zilele portilor deschise , participarea la concursuri  si  asumarea responsabilitatii  ne-au facut castigatori in relatiile cu ceilalti.

Evaluarea activitatii din  anul scolar 2015-2016 evidentiaza rezultatele in munca cu elevii si un alt mod de a gandi  elaborarea planurilor operationale pentru o munca de calitate  in educatie corespunzatoare standardelor.

Liceul Teoretic “George Calinescu”  are capacitatea institutionala de a-si indeplini misiunea conform planului managerial.

This entry was posted in 3. Documente. Bookmark the permalink.