Să ştii mai multe, să fii mai bun! – 2014

Săptămâna 7-11 aprilie  2014 a fost dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare în cadrul  programului “ Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Scopul programului a avut ca punct de referinţă  implicarea elevilor, a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele, capacităţile acestora în diverse domenii şi să stimuleze participarea lor la activităţi variate, în contexte nonformale.

Programul “Şcoala altfel: Să ştii mai multe , să fii mai bun!” a presupus consultarea, în vederea vederea alcătuirii programului de activităţi a elevilor, a responsabililor acestora în Consiliul  clasei, Consiliului Şcolar al Elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor. Astfel,au fost propuse diferite activităţi de educaţie nonformală care , fie  s-au articulat în cadrul unor proiecte pe tot parcursul săptămânii, încadrându-se  ştiinţific în diferite domenii: educaţionale, artistic, ştiinţific, fie s-au încadrat în evenimente în sine- concursuri, expoziţii tematice etc.

Începând de la modalitatea de propunere a  activităţilor şi alegerea acestora de către elevi, până la desfăşurarea propriu-zisă, caracteristica a fost participarea, originalitatea, creativitatea care au reprezentat valorificarea valenţelor elementelor educative în spiritul nonformal.

Elevii au participat activ la toate activităţile  care au corespuns propriilor interese şi aptitudini.

Toate activităţile propuse au fost  realizate 100%  şi in foarte bune condiţii. Atât elevii cât şi profesorii s-au implicat activ in realizarea tuturor activităţilor, iar impactul a fost benefic pentru elevii, în mod special.

 1. 1.       Titlul Proiectului:  „MUNCA FĂCUTĂ CU PASIUNE ADUCE REZULTATE”
 1. Numărul de activităţi derulate:  152 activitaţi
 1. Tipul de activităţi derulate:  

     Activităţile derulate au acoperit domenii variate :

literare – Scene din viaţa de ieri si azi-proiecte, Literatura şi filmul-dezbatere, Pasiuni şi interese literar-dezbatere, Cerc de lectură, Exprimă-te!-afişe, postere, reclame, Între credinţă şi tăgadă-dezbatere, Vizită la Muzeul de Literatură,Vizionare de spectacole de teatru, Shesakspeare-concurs citate celebre,România mea!- DVD;

       ştiintifice– Drumuri în cunoaştere-simpozion,Intervenţiile care ne-au schimbat viaţa!-concurs,Educaţia pentru sănătate, Probleme celebre în matematică, Mari personalităţi istorice, Siguranţa pe internet, Educaţiea in mediul on-line, Istoria altfel, Şcoala de ieri si de azi, ,Poveste de succes,Fii isteţ pe internet!;Dezvoltarea durabilă, Conservarea  biodiversităţii,Dieta ;

cultural-artistice– Proiect factual- In lumea teatrului-minispectacole ,Interferenţe intre muzică şi culoare,Cromoterapia,  In lumea teatrului, Stări emoţionale in imagini,Love Throught the Ages,La BD francais et belge, Actori talentaţi ;

       cetăţenie democratică– Impreună să stopăm infracţiunile din şcoli!, Orizonturi de aşteptare, O lume mai…bună!, Tineri de succes; Şcoala şi Fundaţia biblică ,  Candidat la umanitate, Egalitate de şanse şi discriminarea in societate;

      sportive-Cunoaşte-te pe tine insuţi!, concursuri sportive ;

      tehnico-ştiinţifice ; de cercetare si creaţie– Principiul al II-lea al termodinamicii, jocuri interactive, crearea de subiecte pentru bacalaureat, matematică aplicată etc.                                  

 1. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 40 cadre didactice, 640 elevi, 15 reprezentanţi ai       instituţiilor partenere
 1. 5.       Parteneri implicaţi (numele instituţiei):  Agentia Nationala Antidrog- Sect. 1,  Muzeul Antipa, Muzeul de  Literatură, Muzeul  Aviaţiei, Muzeul Tehnic,  Facultatea „Carol Davila”, Universitatea „Lumina”, Biblioteca Naţională „Biblioteca Metropolitană”, ONG-ul „Asociaţia pentru  Dialog  si Solidaritate  a Avocaţilor”.
 1. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ): Biblioteca Naţională, Biblioteca Metropolitană Bucuresti, Muzeul Antipa, Muzeul Aviaţiei, Muzeul Tehnică, cinematografe, teatre, Universitatea Lumina, parcuri.
 1. 7.       Obiectivele urmărite:
 1. atragerea şi implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în activităţile de educaţie nonformală, care să corespundă   intereselor si preocupărilor elevilor şi să  pună în valoare talentele, competenţele şi preocupările  acestora in domenii cât mai diverse si interesante ;
 2. dezvoltarea competenţelor de comunicare verbală, nonverbală, specifice diverselor domenii şi situaţii de viaţă(comunicare interpersonală, pentru o cunoaştere  mai bună a fiecăruia prin imaginea celorlalţi despre  noi), a  modului de exprimare şi de  susţinere a unui dialog  amiabil în  perpectiva creşterii stimei de sine si a unei buni relaţionări ;
 3. valorificarea si dezvoltarea competenţelor cultural-artistice, ştiintifice, sportive, de cunoaştere şi autocunoaştere prin participarea la manifestări culturale, ateliere de dezvoltare personală, de creaţii, ştiinţifice, competiţii sportive ;
 1. 8.       Modalităţi de evaluare a activităţii:
  1. raport final, portofoliu final cu toate documentele  doveditoare derulării programului ” Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun„ ;
  2. portofolii cu produsele activităţii elevilor, instrumentar de probe si proceduri(eseul, proiectul de produs,tipuri de teste administrate in cadrul concursurilor,  expoziţie de lucrări-desene, fotografii) ;
 1. 9.       Rezultate înregistrate:
  1. inventar de bune practici educaţionale identificate în cursul derulării proiectului, care pot reprezenta un suport benefic  în restructurarea culturii, politicilor si practicilor din şcoală, astfel incât ele să răspundă mai bine  diversităţii elevilor ;
  2.  elevii au conştientizat diversitatea posibilităţilor de optimizare  a   implicării lor active  în   funcţie de competenţe, interese  si înclinaţii care  să-i ajute în afirmarea propriei personalităţi ;
  3.  produse publicitare, fotografii, desene ;
  4. arhivă cu prezentări Power Point pe diverse domenii, eseuri,tipuri de teste elaborate  pentru domeniul matematica, limba română,  elaborare de jocuri pe calculator ;
  5. portofolii ale elevilor care conţin diverse produse creative ;
  6. rezultate ale unor activităţi practice –produse publicitare, fotografii, desene,filme, fişe, activităţi gospodăreşti etc