Noutăți

ADMITERE 2021

Conform OMEN nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 depunerea dosarelor se va face în perioada 25-28.07.2021 după următorul program :

25 iulie 2021 interval orar 10.30 – 15.30

26 iulie 2021 interval orar 9.30 – 13.30 / 14.00 – 16.00

27 iulie 2021 interval orar 9.30 – 13.30 / 14.00 – 16.00

28 iulie 2021 interval orar 9.30 – 13.30 / 14.00 – 16.00

Documente necesare :

– Un dosar/mapa pe care va fi scris cu majuscule – Nume, inițiala(inițialele) tatălui, prenume elev, profilul la care a fost admis elevul

– cererea de inscriere (o găsiți în format fizic la sediul nostru sau o puteți descărca mai jos)

– contractul educational (poate fi descărcat mai jos sau îl găsiți în format fizic la sediul nostru)

– acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (poate fi descărcat mai jos sau îl găsiți în format fizic la sediul nostru)

– cererea pentru ora de religie (poate fi descărcată aici sau o găsiți în format fizic la sediul nostru)

– copie cartea de identitate copil (este necesar să aveți C.I.-ul în original asupra dvs)  

– copie a certificatului de naștere – nelegalizată (este necesar să aveți certificatul de naștere în original asupra dvs)
– adeverinta cu notele și media generala obținute la Evaluarea Națională 2021;
– foaia matricola pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
– fișa medicală

 Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate. Depunerea documentelor on-line se poate face la adresa secretariat@lgcalinescu.ro

BACALAUREAT 2021 – sesiunea august – septembrie

Perioada de înscriere pentru aceasta sesiune este 19-26 iulie 2021. Cererile pot fi depuse la secretariatul liceului zilnic în intervalul 9.00 – 14.00. Luni 26 iulie înscrierile se pot face până la ora 12.00.

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2021 sesiunea august-septembrie se susțin la

Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță” – strada Scoala Floreasca nr 5 tel 0212305292

ATENȚIE !

Candidații din serii anterioare care au de plătit taxa în vederea susținerii examenului trebuie să plătească direct la sediul Liceului Teoretic „Alexandru Vlahuță” apoi să trimită dovada plății pe adresa noastră de e-mail – liceulcalinescu@yahoo.com

PROGRAM ELIBERARE DIPLOME BACALAUREAT 2021 sesiunea iunie-iulie :

Începînd de Luni 12 iulie 2021, zilnic, în intervalul orar 9.00 – 14.00 pot fi ridicate de la secretariat diplomele de bacalaureat 2021 sesiunea iunie – iulie, inclusiv pentru elevii Liceului „Dimitrie Paciurea”

PROGRAM DEPUNERE CERERI VIZUALIZARE LUCRĂRI SCRISE EXAMEN BACALAUREAT 2021

Conform Procedurii ME 29408/DGIP/31.05.2021 în perioada 12 -13 iulie 2021 pot fi depuse la secretariat în intervalul 9.00 – 12.00 sau online pe adresa liceulcalinescu@yahoo.com cererile pentru vizualizarea lucrărilor scrise de la examenul de bacalaureat 2021 sesiunea iunie iulie.

Atenție – pentru cererile de vizualizare depuse online, în cazul în care nu primiți reply la e-mailul trimis cu numărul de înregistrare al cererii vă rugăm să sunați la secretariat 0213178382

Mai jos puteți descărca modelul de cerere

Programarea examenelor de situatie neîncheiată pentru anul şcolar 2020-2021 :

Activitatea se va desfășura conform următoarei programări:
Clasa a XII-a A și clasa a XII-a B în intervalul orar 12.00 – 12.30
Clasa a XII-a C și clasa a XII-a D în intervalul orar 12.30 – 13.00
Clasa a XII-a E și clasa a XII-a F în intervalul orar 13.00 – 13.30

Vă așteptăm cu drag!

_________________________________________________________

Bacalaureat 2021

Perioada de inscriere pentru seriile anterioare la sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat este conform Calendarului de Bacalaureat 2021 – 31.05.2021 – 04.06.2021.

Programul de depunere a documentelor de inscriere la secretariat este urmatorul:

31.05.2021 – ora 9.00 – 15.00

02 si 03.06.2021 – ora 9.00 – 15.00

vineri 4.06.2021 – ora 9.00 – 11.30

_________________________________________________________

Ținând seama de Hotărârea CMBSU Nr. 31 din 18.05.2021, de Ordinul 3805 din 17.05.2021, de hotărârea CA nr. 17/18.05.2021,  cu respectarea tuturor normelor prevăzute de Ordinul 3235/93/2021,   începând de mâine, miercuri, 19.05.2021, în instituția noastră cursurile claselor IX-XII se vor desfășura cu prezență fizică . Cadrele didactice și elevii care au solicitat și au adus documente justificative, conform legislației în vigoare, își pot continua activitatea în sistem online respectând orarul școlii.

Mai jos regăsiți orarul de desfășurare al cursurilor, repartiția claselor pe săli și harta de acces în unitate.

Elevii și cadrele didactice care au depus documente în vederea participării la cursuri exclusiv on-line își vor desfășura activitate în continuare numai în sistem on-line.

________________________________________________________________

Mai jos se regasesc temele propuse în vederea susținerii inspecției speciale la clasă pentru ocuparea posturilor/catederelor vacante din cadrul etapei de Mișcare de personal de pretransfer (PTR)

Mai jos se regasesc temele propuse în vederea susținerii inspecției speciale la clasă pentru ocuparea posturilor/catederelor vacante din cadrul etapei de Mișcare de personal de Restrângere de activitate (RA)

Pentru că luni, 8.02.2021, încep cursurile semestrului al II-lea vă aducem la cunoștință mai multe detalii organizatorice utile:
-se întorc la școală în format fizic doar clasele a XII-a
-orele se vor desfășura deocamdată după orarul pe care l-am avut în online semestrul trecut până în vacanța intersemestrială
-clasele a XII -a au fost repartizate câte 2 în fiecare corp de clădire, în săli cu mobilier de o persoană

– se va purta mască atât în școală cât și în curtea acesteia pe toată durata cursurilor, inclusiv în pauze
-intrarea în școală a elevilor va fi monitorizată de persoane desemnate în acest sens care vor face și triajul observațional

– dacă elevii prezintă înainte de sosirea la școală diferite simptome de alterare a stării de sănătate vor rămâne acasă

– elevii care se încadrează în grupa de risc și nu au depus cerere însoțită de doc doveditoare pentru derularea exclusiv on line a orelor de curs o pot face în perioada 8-12 februarie 2021
Mult succes în noul semestru!

Liceul Teoretic „George Călinescu” cu sediul în Bucuresti, strada Biserica Amzei, nr. 20 organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Administrator patrimoniu –  ½ normă post vacant contractual perioadă nedeterminată, nivelul studiilor: superioare, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 2 ani

Bibliotecar –  ½ normă post vacant contractual perioadă nedeterminată, nivelul studiilor: superioare, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Muncitor – ½ normă post vacant contractual perioadă nedeterminată, nivelul studiilor: medii, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Laborant –  1 normă post vacant contractual perioadă nedeterminată, nivelul studiilor: medii, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției. Date contact: Secretariat – telefon 0213178382

ATENTIE! Dosarele se depun exclusiv in format fizic la sediul unitatii

AFISARE REZULTAT CONCURS ADMINISTRATOR PATRIMONIU

AFISARE REZULTAT CONCURS BIBLIOTECAR

AFISARE REZULTAT CONCURS LABORANT

AFISARE REZULTAT CONCURS MUNCITOR CALIFICAT

Rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant Laborant

Rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant Administrator patrimoniu

Rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant Muncitor calificat

Rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant Bibliotecar

Grafic desfasurare concurs

Cerere concurs ocupare post vacant

Etape concurs

Conditii generale si bibiografie ocupare post Administrator patrimoniu

Conditii generale si bibliografie ocupare post Bibliotecar

Conditii generale si bibliografie ocupare post Laborant

Conditii generale si bibliografie ocupare post  Muncitor

Transferuri an școlar 2020 – 2021

          Perioadele de depunere a cererilor de transfer atât pentru transferurile intersemestriale cât și pentru transferurile dintre ani școlari vor fi publicate în această secțiune pe măsură ce vom afla care sunt reglementările în vigoare.

          De asemenea tot aici vor fi publicate și perioadele de susținerea a examenelor de diferență.

           Mai jos vă atașam o listă orientativă cu examenele de diferență pe care trebuie să le susțineți pentru schimbarea  profilului.

           Această listă nu este cea finală, în funcție de profilul elevului și clasa în care dorește să facă transferul unele materii pot fi echivalate dacă numărul de ore coincide sau pot fi adăugate materii dacă acestea nu au fost studiate, sau numărul de ore pe săptămână este mai mic deât numărul de ore studiate la profilul dorit.

          De asemenea trebuie să țineți cont de faptul că limbile străine studiate în Liceul Teoretic „George Călinescu„ sunt: Limba 1 – Limba engleză și Limba 2 – Limba franceză. În cazul în care elevul nu a studiat aceste 2 limbi străine va exista și examen de diferență la limba străină care nu a fost studiată.

Profilul și specializarea actuală a elevului

Profilul pentru care vrea să susțină diferențe

Materiile pentru examenele de diferență  

Observații

Real – Științe ale naturii

Real – Matematică – Informatică

Nu se susțin diferențe

Dacă este cazul – limba străină

Real – Științe ale naturii sau Matematică – Informatică

Umanist – Filologie

Limba latină

Istorie

Limba și literatura română

Dacă este cazul – limba străină

Examenele vor avea subiecte individuale pentru fiecare an de studiu (semestru) în parte.

Pentru clasa a XII-a la lista examenelor se adugă Educație artistică , Sociologie, Literatură universală

Umanist – Științe sociale

Umanist – Filologie

Nu se susțin diferențe

Dacă este cazul – limba străină

Umanist – Științe sociale sau Filologie

Real – Matematică – Informatică

Informatică

Matematică

Dacă este cazul – limba străină

Pentru clasa a XII-a la listă examenelor se adaugă

Biologie – cls XI

Chimie – cls XI

Tehnologic / vocational

Real – Matematică – Informatică

Informatică

Matematică

Dacă este cazul – limba străină

În funcție de clasa și profilul elevului se vor adăuga materiile specifice profilului real inclusiv

Educație muzicală, Educație plastică

Tehnologic / vocational

Umanist – Filologie

Limba latină

Istorie

Limba și literatura română

Dacă este cazul – limba străină

În funcție de clasa și profilul elevului se vor adăuga materiile specifice profilului umanist inclusiv Educație muzicală, Educație plastică

Vă rugăm să consultați harta de mai jos pentru a identifica căile de acces în fiecare corp de clădire.