Noutăți

 

Anexa nr.1. HG nr. 733/2015 – acordarea unei sume destinate decontarii cheltuielilor pentru achizitionarea de manuale scolare de catre elevii aflati in anul scolar 2015-2016 in ciclul superior al invatamantului liceal de stat

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, avand in vedere prevederile art. 69 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba acordarea unei sume destinate decontarii cheltuielilor pentru achizitionarea de manuale scolare de catre elevii aflati in anul scolar 2015-2016 in ciclul superior al invatamantului liceal de stat, in clasele a XI-a, a XII-a si a XIII-a.

Art. 2. - (1) Decontarea cheltuielilor pentru achizitionarea de manuale scolare, pentru elevii mentionati la art. 1, se face in limita maxima a 55 de lei pentru fiecare elev.
(2) Se deconteaza sumele cheltuite pentru achizitionarea manualelor scolare care se regasesc in lista manualelor aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru nivelul de clasa la care este inmatriculat elevul.

Art. 3. - (1) Sumele destinate decontarii cheltuielilor pentru achizitionarea manualelor scolare de catre elevii mentionati la art. 1 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
(2) Sumele destinate decontarii cheltuielilor pentru achizitionarea de manuale scolare, prevazute de prezenta hotarare, se transfera din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice in bugetul inspectoratelor scolare, in conformitate cu numarul de elevi scolarizati in anul scolar 2015-2016 in ciclul superior al invatamantului liceal de stat, clasele a XI-a, a XII-a si a XIII-a.
(3) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti transfera in bugetul unitatilor de invatamant liceal de stat care scolarizeaza elevi din ciclul superior al liceului sumele corespunzatoare pentru decontarea cheltuielilor pentru achizitionarea manualelor scolare, stabilite conform prevederilor prezentei hotarari si numarului de elevi inmatriculati in clasele a XI-a, a XII-a si a XIII-a.

Art. 4. - (1) Pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea manualelor scolare, elevii inmatriculati in clasele a XI-a, a XII-a si a XIII-a depun la secretariatul unitatii de invatamant o solicitare scrisa, insotita de factura fiscala/facturile fiscale din care reies numele elevului/parintelui sau tutorelui legal instituit, informatiile referitoare la manualele achizitionate – suma achitata, titlul, autorii, editura, dupa caz.
(2) In cazul in care suma achitata la cumpararea manualelor este mai mare sau egala cu 55 lei, se va deconta suma de 55 de lei.
(3) In cazul in care suma totala achitata la cumpararea manualelor este mai mica decat 55 lei, se va deconta suma totala precizata in factura/facturi.

Art. 5. - (1) Unitatile de invatamant deconteaza sumele cheltuite pentru care au fost depuse documente justificative pana la data de 15 noiembrie 2015.
(2) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, pana la data de 25 noiembrie 2015, sumele totale necesare pentru decontare, pe baza solicitarilor primite de la unitatile de invatamant.
(3) Decontarea se efectueaza pana la data de 18 decembrie 2015.
(4) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti transmit/transmite Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, pana la data de 15 ianuarie 2016, numarul beneficiarilor prevederilor prezentei hotarari si sumele totale decontate.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
p. Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice,
Emil Florin Albota, secretar de stat

Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 9 septembrie 2015.
Nr. 733.

 

Comments are closed.