Noutăți

Mai jos se regasesc temele propuse în vederea susținerii inspecției speciale la clasă pentru ocuparea posturilor/catederelor vacante din cadrul etapei de Mișcare de personal de pretransfer (PTR)

Mai jos se regasesc temele propuse în vederea susținerii inspecției speciale la clasă pentru ocuparea posturilor/catederelor vacante din cadrul etapei de Mișcare de personal de Restrângere de activitate (RA)

Pentru că luni, 8.02.2021, încep cursurile semestrului al II-lea vă aducem la cunoștință mai multe detalii organizatorice utile:
-se întorc la școală în format fizic doar clasele a XII-a
-orele se vor desfășura deocamdată după orarul pe care l-am avut în online semestrul trecut până în vacanța intersemestrială
-clasele a XII -a au fost repartizate câte 2 în fiecare corp de clădire, în săli cu mobilier de o persoană

– se va purta mască atât în școală cât și în curtea acesteia pe toată durata cursurilor, inclusiv în pauze
-intrarea în școală a elevilor va fi monitorizată de persoane desemnate în acest sens care vor face și triajul observațional

– dacă elevii prezintă înainte de sosirea la școală diferite simptome de alterare a stării de sănătate vor rămâne acasă

– elevii care se încadrează în grupa de risc și nu au depus cerere însoțită de doc doveditoare pentru derularea exclusiv on line a orelor de curs o pot face în perioada 8-12 februarie 2021
Mult succes în noul semestru!

Liceul Teoretic „George Călinescu” cu sediul în Bucuresti, strada Biserica Amzei, nr. 20 organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Administrator patrimoniu –  ½ normă post vacant contractual perioadă nedeterminată, nivelul studiilor: superioare, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 2 ani

Bibliotecar –  ½ normă post vacant contractual perioadă nedeterminată, nivelul studiilor: superioare, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Muncitor – ½ normă post vacant contractual perioadă nedeterminată, nivelul studiilor: medii, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Laborant –  1 normă post vacant contractual perioadă nedeterminată, nivelul studiilor: medii, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției. Date contact: Secretariat – telefon 0213178382

ATENTIE! Dosarele se depun exclusiv in format fizic la sediul unitatii

AFISARE REZULTAT CONCURS ADMINISTRATOR PATRIMONIU

AFISARE REZULTAT CONCURS BIBLIOTECAR

AFISARE REZULTAT CONCURS LABORANT

AFISARE REZULTAT CONCURS MUNCITOR CALIFICAT

Rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant Laborant

Rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant Administrator patrimoniu

Rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant Muncitor calificat

Rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant Bibliotecar

Grafic desfasurare concurs

Cerere concurs ocupare post vacant

Etape concurs

Conditii generale si bibiografie ocupare post Administrator patrimoniu

Conditii generale si bibliografie ocupare post Bibliotecar

Conditii generale si bibliografie ocupare post Laborant

Conditii generale si bibliografie ocupare post  Muncitor

Transferuri an școlar 2020 – 2021

          Perioadele de depunere a cererilor de transfer atât pentru transferurile intersemestriale cât și pentru transferurile dintre ani școlari vor fi publicate în această secțiune pe măsură ce vom afla care sunt reglementările în vigoare.

          De asemenea tot aici vor fi publicate și perioadele de susținerea a examenelor de diferență.

           Mai jos vă atașam o listă orientativă cu examenele de diferență pe care trebuie să le susțineți pentru schimbarea  profilului.

           Această listă nu este cea finală, în funcție de profilul elevului și clasa în care dorește să facă transferul unele materii pot fi echivalate dacă numărul de ore coincide sau pot fi adăugate materii dacă acestea nu au fost studiate, sau numărul de ore pe săptămână este mai mic deât numărul de ore studiate la profilul dorit.

          De asemenea trebuie să țineți cont de faptul că limbile străine studiate în Liceul Teoretic „George Călinescu„ sunt: Limba 1 – Limba engleză și Limba 2 – Limba franceză. În cazul în care elevul nu a studiat aceste 2 limbi străine va exista și examen de diferență la limba străină care nu a fost studiată.

Profilul și specializarea actuală a elevului

Profilul pentru care vrea să susțină diferențe

Materiile pentru examenele de diferență  

Observații

Real – Științe ale naturii

Real – Matematică – Informatică

Nu se susțin diferențe

Dacă este cazul – limba străină

 

Real – Științe ale naturii sau Matematică – Informatică

Umanist – Filologie

Limba latină

Istorie

Limba și literatura română

Dacă este cazul – limba străină

 

Examenele vor avea subiecte individuale pentru fiecare an de studiu (semestru) în parte.

Pentru clasa a XII-a la lista examenelor se adugă Educație artistică , Sociologie, Literatură universală

Umanist – Științe sociale

Umanist – Filologie

Nu se susțin diferențe

Dacă este cazul – limba străină

 

Umanist – Științe sociale sau Filologie

Real – Matematică – Informatică

Informatică

Matematică

Dacă este cazul – limba străină

Pentru clasa a XII-a la listă examenelor se adaugă

Biologie – cls XI

Chimie – cls XI

Tehnologic / vocational

Real – Matematică – Informatică

Informatică

Matematică

Dacă este cazul – limba străină

 

În funcție de clasa și profilul elevului se vor adăuga materiile specifice profilului real inclusiv

Educație muzicală, Educație plastică

Tehnologic / vocational

Umanist – Filologie

Limba latină

Istorie

Limba și literatura română

Dacă este cazul – limba străină

 

În funcție de clasa și profilul elevului se vor adăuga materiile specifice profilului umanist inclusiv Educație muzicală, Educație plastică

Vă rugăm să consultați harta de mai jos pentru a identifica căile de acces în fiecare corp de clădire.