RAPORTUL DE ACTIVITATE

PRIVIND STAREA SI CALITATEA INVATAMANTULUI PENTRU ANUL SCOLAR 2020 – 2021

Posted in Uncategorized | Comments Off on RAPORTUL DE ACTIVITATE

Regulament intern elevi

 STATUTUL ELEVULUI – OM nr. 4742/2016, LEGEA EDUCATIEI  NR. 1/ 2011 cu modificarile si completarile ulterioare 

   

Posted in Uncategorized | Comments Off on Regulament intern elevi

Plan operational 2017-2018

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar ,
art. 28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Continue reading

Posted in 3. Documente | Comments Off on Plan operational 2017-2018

Plan managerial 2017 – 2018

 

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar , art.  28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Continue reading

Posted in 3. Documente, Uncategorized | Comments Off on Plan managerial 2017 – 2018

Raport de activitate 2016 – 2017

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Raport de activitate 2016 – 2017

RAEI 2016-2017

Raportul Anual de Evaluare Interna pentru anul scolar 2016-2017.

RAEI ACTUALIZARE 2017

Posted in Uncategorized | Comments Off on RAEI 2016-2017

Plan managerial 2016-2017

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar , art.  28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Continue reading

Posted in 3. Documente | Comments Off on Plan managerial 2016-2017

Plan operational 2016-2017

Continue reading

Posted in 3. Documente | Comments Off on Plan operational 2016-2017

Raport de activitate 2015 – 2016

Continue reading

Posted in 3. Documente | Comments Off on Raport de activitate 2015 – 2016

PLAN MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2014 – 2015

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on PLAN MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2014 – 2015