Regulament intern elevi

 STATUTUL ELEVULUI – OM nr. 4742/2016, LEGEA EDUCATIEI  NR. 1/ 2011 cu modificarile si completarile ulterioare 

Actualizat cf.   OMEN  nr. 3027/ 08.01.2018, MO nr.63   

ROFUIP – OM nr. 5079/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare OMEN nr. 3027/08.01.2018

 

Regulament intern elevi 2018

Posted in Uncategorized | Comments Off

Plan operational 2017-2018

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar ,
art. 28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Continue reading

Posted in 3. Documente | Comments Off

Plan managerial 2017 – 2018

 

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar , art.  28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Continue reading

Posted in 3. Documente, Uncategorized | Comments Off

Raport de activitate 2016 – 2017

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

RAEI 2016-2017

Raportul Anual de Evaluare Interna pentru anul scolar 2016-2017.

RAEI ACTUALIZARE 2017

Posted in Uncategorized | Comments Off

Plan managerial 2016-2017

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar , art.  28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Continue reading

Posted in 3. Documente | Comments Off

Plan operational 2016-2017

Continue reading

Posted in 3. Documente | Comments Off

Raport de activitate 2015 – 2016

Continue reading

Posted in 3. Documente | Comments Off

PLAN MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2014 – 2015

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2013-2016

PDI este elaborat pentru o perioada de trei ani  (2013- 2016)  si are drept scop racordarea misiunii unitatii la obiectivele si prioritatile sale. Informatia de baza este furnizata de rezultatele evaluarii capacitatii institutionale, care ofera o intelegere profunda  a posibilitatii scolii de a-si realiza  scopurile si obiectivele stabilite in PDI si in planurile de implementare (operationale).

Pentru vizualizare completa descarcati documentul aici :

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2013-2016

Posted in Uncategorized | Comments Off