PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2013-2016

PDI este elaborat pentru o perioada de trei ani  (2013- 2016)  si are drept scop racordarea misiunii unitatii la obiectivele si prioritatile sale. Informatia de baza este furnizata de rezultatele evaluarii capacitatii institutionale, care ofera o intelegere profunda  a posibilitatii scolii de a-si realiza  scopurile si obiectivele stabilite in PDI si in planurile de implementare (operationale).

Pentru vizualizare completa descarcati documentul aici :

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2013-2016

Posted in Uncategorized | Comments Off on PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2013-2016

Raportul de activitate privind starea si calitatea învățământului 2014-2015

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Raportul de activitate privind starea si calitatea învățământului 2014-2015

Executia bugetara 2012, 2013, 2014

2012 – 1.912.644 lei / execuție bugetară 1.894.812,86 – 99,07%
2013- 2.093.220 lei / execuție bugetară 2.084.487,23 – 99,58%
2014 – 2.257.970 lei / execuție bugetară 2.230.704 – 98,79%

Posted in Uncategorized | Comments Off on Executia bugetara 2012, 2013, 2014

Lista achiziții 2014-2015

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lista achiziții 2014-2015

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR

SEMESTRUL I / AN ŞCOLAR  2014- 2015 
Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR

PARTICIPAREA DIRIGINTILOR LA CURSURI DE FORMARE PERIOADA 2011-2015

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on PARTICIPAREA DIRIGINTILOR LA CURSURI DE FORMARE PERIOADA 2011-2015

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A LICEULUI TEORETIC “GEORGE CALINESCU”

ROFUIP- OM nr. 5115/2014 / MO NR. 23/ 13.01.2015 – dezbatut in CP din 28.01.2015

R.O.F. aprobat in Consiliul de administratie din data de 12.02.2015
R.O.F. prezentat in Consiliul profesoral din data de 24.02.2015

Regulament Organizare si Functionare 2015

Posted in Uncategorized | Comments Off on REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A LICEULUI TEORETIC “GEORGE CALINESCU”

REGULAMENTUL INTERN PRIVIND DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR

Parte a Regulamentului Intern al Liceul Teoretic ”George Călinescu”
Aprobat in C.A.din 12.02.2015

CONFORM CODULUI MUNCII (LEGEA 53/2003, REPUBLICAT 2011, ACTUALIZAT PRIN LEGEA NR. 12/2015)
LEGII EDUCATIEI NATIONALE NR. 1/ 2011 SI CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA ( NR. 1483 DIN 13.11.2014)

Regulamentul Intern privind drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor

Posted in Uncategorized | Comments Off on REGULAMENTUL INTERN PRIVIND DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR

P R O G R A M U L M A N A G E R I A L SEMESTRUL II/ AN SCOLAR 2014-2015

Temei legislativ: Legea Educatiei Nationale nr.1/ 2011
ROFUIP 5115/2014 , Legea nr. 87/2006

Document revizuit : 24. 02.2015
Prezentat si avizat in Consiliul profesoral din 24.02.2015
Aprobat in Consiliul de administratie din 24.02.2015

Program managerial semestrul II

Posted in Uncategorized | Comments Off on P R O G R A M U L M A N A G E R I A L SEMESTRUL II/ AN SCOLAR 2014-2015

EXTRAS DIN PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

PROGRAME DE DEZVOLTARE SI PLANURI OPERATIONALE 2013-2016

Extras Program de dezvoltare institutionala

Posted in Uncategorized | Comments Off on EXTRAS DIN PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA