Orar

Toate clasele a IX-a si clasele a X-a invata dupa-amiaza (incepand cu ora 13:30)

Toate clasele a XI-a si a XII-a, dimineata (incepand cu ora 7:30)

Ora de curs are 50 de minute cu pauzele de 10 minute.