Accesul in liceu

EXTRAS DIN REGULAMENTUL INTERN AL ELEVILOR DIN LICEULUI TEORETIC “GEORGE CALINESCU” 

 

ART. 81 REGULI PRIVIND ACCESUL IN SCOALA

    1. Accesul  elevilor apartinand liceului este permis in baza carnetului de elev vizat de conducerea scolii, ecuson sau legitimație, documente care vor fi prezentate obligatoriu la punctul de control in momentul intrarii.

     2. Accesul parintilor este permis in baza verificarii identitatii acestora si a ecusonului care se elibereaza la punctul de control, unde se va afla si registrul in care se vor nota: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate al tuturor parintilor elevilor din unitatea scolara.

     3. Accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii unitatii de invatamant, pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele se pastreaza si se elibereaza de la punctul de control dupa efectuarea procedurilor de identificare, inregistrare si control de catre personalul de paza. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toata perioada sederii in scoala si se restituie la plecare.

     4. Personalul de paza are obligatia de a tine o evidenta riguroasa a persoanelor straine unitatii de invatamant, care intra in perimetrul scolii si de a consemna in registrul corespunzator datele de identificare si scopul vizitei.

     5. Este interzis accesul in institutie a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum si a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si linistea publica. De asemenea se interzice intrarea persoanelor insotite de caini, precum si a persoanelor care detin arme, obiecte contondente, substante toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile. Este interzisa introducerea publicatiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a bauturilor si a tigarilor, inclusiv tigari electronice. Se interzice comercializarea acestor produse in perimetrul scolii sau in imediata apropiere a acesteia.

     6. Personalul de paza si cadrele didactice au obligatia sa supravegheze comportamentul vizitatorilor si sa verifice salile in care acestia sunt invitati, pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin continutul lor pot produce evenimente deosebite.

     7. In situatia organizarii sedintelor cu parintii sau a altor intruniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc. prevazute a se desfasura in incinta scolii, conducerea unitatii de invatamant alaturi de organizator va asigura intocmirea si transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate sa participe la aceste manifestari, iar in baza lor va fi permis accesul, dupa efectuarea verificarii identitatii persoanelor nominalizate.

     8. Programul scolii, precum si programul de audiente la nivelul diferitelor departamente se stabileste semestrial de catre conducerea unitatii de invatamant si se afiseaza la punctul de control.

     9. Elevii pot parasi unitatea de invatamant conform normelor mentionate anterior.

     10. Dupa terminarea orelor de curs si in timpul noptii, cladirea scolii va fi incuiata de catre personalul de paza de serviciu, dupa ce in prealabil s-a verificat daca au fost respectate masurile impotriva incendiilor si sigurantei imobilului.

     11. Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin conform fisei postului, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate, precum si pentru  asigurarea ordinii in perimetrul scolii.

    ART. 82

În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinţilor şi a Consiliului reprezentativ al elevilor, Consiliul profesoral al Liceului Teoretic “George Calinescu”,  stabileşte pentru elevi  un semn distinctiv: ecusonul, în conformitate cu <LLNK 12007    35 10 201   0 17>Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Mai 2015

DIRECTOR, PROFESOR MOHORA FLOREA