Dotari

 • 18 săli de curs
 • Laboratoare:
  • 2 de informatică
  • 1 AEL
  • 1 de fizică-chimie
  • 1 de biologie
  • 1 de engleza – franceza
 • Cabinete şcolare:
  • 1 de limbi străine
  • 1 de limba română
  • 1 de discipline socio-umane
  • 1 de consiliere psiho-pedagogică
 • O sală de sport

De asemenea, în corpul D există o sală modernizată, cu sistem audio propriu şi tablă digitală care oferă posibilitatea proiecţiei de filme, prezentării de proiecte, studii de caz şi utilizării unor metode interactive de predare-învăţare-evaluare.

Liceul asigură elevilor:

 • pregătire temeinică şi un larg orizont cultural
 • acces gratuit la internet
 • acces gratuit la bibliotecă
 • metode interactive de predare-învăţare-evaluare
 • consiliere privind traseul educaţional
 • burse de merit pentru elevii cu rezultate foarte bune la învăţătură
 • respectarea ritmului propiu de învăţare al elevilor